Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Królewska (1 Krl 14)

DZIEJE KRÓLESTW DO CZASÓW ELIASZA

Schyłek rządów Jeroboama

1
W tym właśnie czasie zachorował syn Jeroboama Abiasz.
2
Wówczas Jeroboam
powiedział swej żonie: “Postaraj się odmienić swój wygląd tak, żeby nie
poznano, że jesteś żoną Jeroboama. Następnie pójdziesz do Szilo, gdzie
przebywa prorok Achiasz, który przepowiedział mi, że będę królem tego ludu.

3
Weźmiesz ze sobą dziesięć chlebów oraz ciastka i gąsior miodu i pójdziesz
do niego. On ci oznajmi, co będzie z chłopcem”.
4
Żona Jeroboama tak
uczyniła i wyruszywszy, przyszła do Szilo i weszła do domu Achiasza. Achiasz
zaś już nie widział, bo wskutek starości był ociemniały.
5
Ale Pan rzekł do
Achiasza: “Oto przyszła żona Jeroboama, aby dowiedzieć się od ciebie o swoim
synu, bo on jest chory. Tak i tak jej powiesz. Kiedy będzie wchodzić, będzie
przebrana”.
6
Dlatego kiedy Achiasz usłyszał odgłos stąpania wchodzącej
przez drzwi, powiedział: “Wejdź, żono Jeroboama! Czemu to przebrałaś się? A
właśnie otrzymałem dla ciebie przykre zlecenie.
7
Idź, powiedz Jeroboamowi:
Tak mówi Pan, Bóg Izraela: “Za to, że wywyższyłem cię spośród ludu i
uczyniłem wodzem mego ludu izraelskiego
8
oraz oderwałem królestwo od domu
Dawida, aby je dać tobie, tyś nie stał się jak mój sługa Dawid, który
zachował moje polecenia i który postępował za Mną z całego serca swego,
czyniąc tylko to, co jest słuszne w moich oczach.
9
Ale stałeś się przez
twoje postępowanie gorszym od wszystkich twoich przodków, bo ośmieliłeś się
uczynić sobie innych bogów – posągi ulane z metalu, aby Mnie tym drażnić, a
Mną wzgardziłeś.
10
Dlatego sprowadzę nieszczęście na ród Jeroboama, gdyż
wytępię z domu Jeroboama nawet chłopca, niewolnika i wolnego w Izraelu. Tak
więc usunę ślad po rodzie Jeroboama, jak uprząta się gnój bez reszty.
11
Kto
z należących do Jeroboama umrze w mieście, tego będą żarły psy, a tego, kto
umrze w polu, będą żarły powietrzne ptaki, gdyż tak rzekł Pan”.
12
Ty zaś
ruszaj i idź do twego domu! Kiedy twe nogi wejdą do miasta, dziecko umrze.

13
Potem cały Izrael będzie je opłakiwał i pochowają je, bo tylko ono z rodu
Jeroboama wejdzie do grobu, gdyż z rodu Jeroboama tylko w nim znalazło się
coś miłego dla Pana, Boga Izraela.
14
Pan sam ustanowi sobie nad Izraelem
króla, który wytępi ród Jeroboama, <co już teraz się zaczyna>.
15
Potem Pan
uderzy Izraela i zachwieje nim, jak chwieje się trzcina na wodzie, aż
wreszcie wyrwie Izraela z tej pięknej ziemi, którą dał ich przodkom. Później
rozsieje ich poza Rzekę za to, że zrobili sobie aszery i pobudzali Pana do
gniewu.
16
Opuści On Izraela z powodu grzechów Jeroboama, który sam
zgrzeszył i doprowadził do grzechu Izraela”.

17
Żona Jeroboama wstała, wyruszyła i wróciła do Tirsy. Kiedy wchodziła
na próg domu, wtedy zmarł ów chłopiec.
18
Potem pochowano go, przy czym
opłakiwał go cały Izrael, według zapowiedzi Pana, którą wyrzekł przez swego
sługę, proroka Achiasza.
19
Pozostałe zaś dzieje Jeroboama, jak toczył wojnę
i jak królował, opisane są w Księdze Królów Izraela.
20
A okres czasu, w
którym królował Jeroboam, trwał dwadzieścia dwa lata. Potem spoczął przy
swoich przodkach, a jego syn Nadab został w jego miejsce królem.

Panowanie Roboama w Judzie (931-914)

21
W Judzie zaś królował syn Salomona, Roboam. Miał on czterdzieści
jeden lat w chwili objęcia władzy, a siedemnaście lat królował w
Jerozolimie, tym mieście, które Pan wybrał ze wszystkich pokoleń Izraela na
to, aby tam umieścić swoje Imię. Jego matce było na imię Naama, Ammonitka.

22
Juda też czynił to, co jest złe w oczach Pana. Wskutek tego drażnili Go
bardziej, niż to czynili jego przodkowie swoimi grzechami, jakie popełniali.

23
Bo i oni sobie zbudowali wyżyny i stele, i aszery przy ołtarzach na
każdym wzgórzu wyniosłym i pod każdym drzewem zielonym.
24
Zaczął się
również w kraju nierząd sakralny. Postępowali według wszelkich obrzydliwości
pogan, których Pan wypędził sprzed Izraelitów.
25
Dlatego w piątym roku
[panowania] króla Roboama nadciągnął przeciw Jerozolimie król Egiptu
Szeszonk
26
i zabrał kosztowności świątyni Pańskiej oraz kosztowności
pałacu królewskiego. Wszystko to zabrał. Zabrał również wszystkie złote
tarcze, które sporządził Salomon.
27
Wobec tego król Roboam zamiast nich
sporządził tarcze z brązu i powierzył je dowódcom straży pilnującej wejścia
do pałacu królewskiego.
28
Odtąd za każdym razem, kiedy król wchodził do
świątyni Pańskiej, straż je nosiła, a potem odnosiła do zbrojowni straży.
29

A czyż pozostałe dzieje Roboama i wszystko, co zdziałał, nie są opisane w
Księdze Kronik Królów Judy?
30
Ponadto między Roboamem a Jeroboamem była
wojna przez cały czas.
31
Potem Roboam spoczął przy swoich przodkach w
Mieście Dawidowym. <Jego matce było na imię Naama, Ammonitka>. Syn jego
Abijjam został w jego mieście królem.

Zostaw wpis