Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Królewska (1 Krl 6)

Budowa świątyni

1
W roku czterysta osiemdziesiątym po wyjściu Izraelitów z ziemi
egipskiej, w miesiącu Ziw, to jest drugim, czwartego roku panowania nad
Izraelem Salomona rozpoczął on budowę domu dla Pana.
2
Dom, który Salomon
zbudował dla Pana, miał sześćdziesiąt łokci długości, dwadzieścia
szerokości i trzydzieści wysokości.
3
Sień zaś przed główną budowlą
świątyni miała dwadzieścia łokci długości, stosownie do szerokości świątyni,
i dziesięć łokci szerokości, w kierunku długości świątyni.
4
Świątynię
zaopatrzył w okna o zakratowanych wnękach.
5
Na murze świątyni dokoła
poprowadził nadbudowę z pięter <wzdłuż murów świątyni> wokół głównej budowli
i sanktuarium oraz zrobił dokoła boczne pomieszczenia.
6
Piętro dolne
szerokości pięciu łokci, średnie szerokości sześciu łokci, a trzecie
szerokości siedmiu łokci, gdyż zaopatrzył dom na zewnątrz w skarpy dokoła,
aby pomieszczeń bocznych nie trzymały mury świątyni.
7
Dom zaś przy
wznoszeniu go został zbudowany z kamieni, których od czasu wydobycia już nie
obrabiano. Dlatego nie słyszano w domu, przy jego budowie, ani młota, ani
siekiery, ani jakiegokolwiek narzędzia żelaznego.
8
Drzwi do średniego
pomieszczenia bocznego były przy prawym skrzydle domu, przez które po
krętych schodach wstępowano do średniego, a ze średniego do trzeciego.
9
Tak
więc zbudował tę świątynię i wykańczając, opatrzył ją <wklęsłym
stropem>
cedrowym.
10
Nadbudowę wzniósł nad całą świątynią na pięć łokci wysoko i
połączył ze świątynią drewnem cedrowym.
11
Potem Pan skierował do Salomona
te słowa:
12
“Jeżeli będziesz postępował według moich praw i wypełniał moje
nakazy oraz przestrzegał wszystkich moich poleceń, postępując według nich,
to wypełnię na tobie moją obietnicę daną Dawidowi, twemu ojcu, i w świątyni
tej, którą Mi budujesz,
13
zamieszkam pośród Izraelitów i nie opuszczę mego
ludu izraelskiego”.
14
A oto tak zbudował Salomon i wykończył tę świątynię.

15
Mury domu obłożył wewnątrz deskami cedrowymi od podłogi domu aż do belek
sufitu, <wnętrze pokrył drzewem>, a podłogę świątyni wyłożył deskami
cyprysowymi.
16
Ponadto od tylnej strony świątyni zbudował z desek cedrowych
od podłogi aż do belek [ścianę na] dwadzieścia łokci, aby oddzielić od
świątyni sanktuarium, to jest Miejsce Najświętsze.
17
Czterdzieści łokci
długości miała świątynia przed [sanktuarium].
18
Cedrowe wnętrze świątyni
zdobiły rzeźby rozchylonych kielichów kwiatowych i girlandy kwiecia.
Wszystko było cedrowe. Kamienia nie było widać.
19
Sanktuarium urządził
wewnątrz, w środku budowli, by tam umieścić Arkę Przymierza Pańskiego.
20

Sanktuarium było dwadzieścia łokci długie, dwadzieścia łokci szerokie i
dwadzieścia łokci wysokie. Wyłożył je szczerym złotem. Wyłożył też ołtarz
cedrowy.
21
Wnętrze świątyni Salomon wyłożył również szczerym złotem i
założył złote łańcuchy przed sanktuarium, które wyłożył złotem.
22
Tak więc
wyłożył złotem zupełnie całą świątynię i również pokrył złotem cały ołtarz,
który był przed sanktuarium.
23
W sanktuarium sporządził dwa cheruby
dziesięciołokciowej wysokości z drzewa oliwkowego.
24
Jedno skrzydło cheruba
miało pięć łokci i drugie skrzydło cheruba miało też pięć łokci. Więc od
końca do końca jego skrzydeł było dziesięć łokci.
25
Drugi cherub miał ten
sam rozmiar dziesięciu łokci, i obydwa cheruby miały takie same kształty.
26

Wysokość jednego i drugiego cheruba wynosiła dziesięć łokci.
27
Gdy umieścił
te cheruby w głębi wnętrza świątyni, to rozpościerały swe skrzydła tak, że
skrzydło jednego dotykało jednej ściany, a skrzydło drugiego cheruba
dotykało drugiej ściany. Skrzydła zaś ich skierowane do środka świątyni
dotykały się wzajemnie.
28
Cheruby te pokrył złotem.
29
Ponadto na
wszystkich ścianach świątyni wokoło wyrył jako płaskorzeźby podobizny
cherubów i palm oraz girlandy kwiatów wewnątrz i na zewnątrz.
30
Podłogę
świątyni również pokrył złotem, wewnątrz i na zewnątrz.
31
Wejście zaś do
sanktuarium zaopatrzył w podwoje z drzewa oliwkowego. A filary były
pięciokątne.
32
Na tych zaś podwojach z drzewa oliwkowego też wyrzeźbił
podobizny cherubów, palm i girlandy kwiatów oraz pokrył złotem i obił nim
owe cheruby i palmy.
33
Również wejście do świątyni zaopatrzył w
czworokątne odrzwia z drzewa oliwkowego
34
i podwójne drzwi z drzewa
cyprysowego. Dwie obracające się deski tworzyły jedno skrzydło, i dwie
obracające się deski – drugie.
35
Na nich wyrzeźbił cheruby, palmy, girlandy
kwiatów oraz pokrył te płaskorzeźby cienkim złotem.
36
Ponadto obudował
dziedziniec wewnętrzny trzema rzędami ciosowych kamieni i rzędem ociosanych
belek cedrowych.
37
Fundament domu Pana został założony w miesiącu Ziw roku
czwartego.
38
W roku zaś jedenastym, w miesiącu Bul, <który jest
ósmy>,
ukończył świątynię we wszystkich szczegółach i z całym jej urządzeniem. A
więc budował ją siedem lat.

Zostaw wpis