Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 18)

1
Kiedy właśnie przestał przemawiać do Saula, dusza Jonatana przylgnęła
całkowicie do duszy Dawida. Pokochał go Jonatan tak jak samego siebie.
2
Od
tego również dnia Saul zabrał go do siebie i nie pozwolił mu już wrócić do
domu ojcowskiego.
3
Jonatan zaś zawarł z Dawidem związek przyjaźni,
umiłował go bowiem jak samego siebie.
4
Jonatan zdjął płaszcz, który miał na
sobie, i oddał go Dawidowi, jak i resztę swojego stroju – aż do swego
miecza, łuku i pasa.

Saul zazdrości Dawidowi

5
A Dawid wyprawiał się i wiodło mu się dobrze, dokądkolwiek go Saul
posyłał. Saul więc ustanowił go dowódcą wojska. [Dawid] był lubiany nie
tylko przez cały naród, ale też przez dworzan Saula.

6
Gdy przybyli oni i wracał Dawid po zabiciu Filistyna, kobiety ze
wszystkich miast wyszły ze śpiewem i tańcami naprzeciw króla Saula, przy
wtórze bębnów, okrzyków i cymbałów.
7
I zaśpiewały kobiety wśród grania i
tańców:

“Pobił Saul tysiące,
a Dawid dziesiątki tysięcy”.

8
A Saul bardzo się rozgniewał, bo nie podobały mu się te słowa. Mówił:
“Dawidowi przyznały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące. Brak mu tylko
królowania”.
9
I od tego dnia patrzył Saul na Dawida zazdrosnym okiem.
10
A
oto nazajutrz duch, zesłany przez Boga, opanował Saula, który popadł w szał
wewnątrz swojego domu. Dawid tymczasem grał na cytrze, tak jak każdego dnia.
Saul trzymał w ręku dzidę.
11
I rzucił Saul dzidą, bo myślał: “Przybiję
Dawida do ściany”. Lecz Dawid dwukrotnie tego uniknął.
12
Saul bardzo się
bał Dawida: bo Pan był z nim, a od Saula odstąpił.
13
I dlatego Saul odsunął
go od siebie, a ustanowił wodzem nad tysiącem żołnierzy: i tak odbywał
wyprawy na oczach ludu.
14
Dawid we wszystkich przedsięwzięciach miał
powodzenie: Pan był z nim.
15
Saul widząc, że mu się dobrze powodzi, drżał
przed nim.
16
Przeciwnie, cały Izrael i Juda miłowali Dawida, wyprawiał się
bowiem i powracał na ich oczach.

Związek małżeński Dawida z córką królewską

17
Saul rzekł do Dawida: “Oto najstarsza moja córka, Merab. Oddam ci ją
za żonę, ale bądź dla mnie dzielnym wojownikiem i prowadź walki Pańskie”.
Saul bowiem mówił sobie: “Jeżeli ja go nie dosięgnąłem, niech go dosięgnie
ręka Filistynów”.
18
Dawid odpowiedział na to Saulowi: “Kimże ja jestem i
czym jest ród mego ojca w Izraelu, abym mógł być zięciem królewskim?”
19
Gdy
jednak zbliżała się chwila oddania Merab, córki Saula, Dawidowi, oddano ją
za żonę Adrielowi z Mecholi.
20
Ale Mikal, córka Saula, pokochała Dawida.
Doniesiono o tym Saulowi. Sprawa ta wydała mu się dobrą.
21
Saul bowiem
mówił sobie: “Oddam mu ją, aby była dla niego sidłem: niech będzie nad nim
ręka Filistynów”. Oświadczył więc Saul Dawidowi po raz drugi: “Dziś możesz
się stać moim zięciem”.
22
Sługom zaś Saul polecił: “Porozmawiajcie
potajemnie z Dawidem i donieście mu: Król jest dla ciebie życzliwy, słudzy
jego cię kochają. Zostań więc zięciem króla!”
23
Słudzy powtórzyli Dawidowi
słowa Saula, on zaś odrzekł: “Czy wam wydaje się rzeczą błahą być zięciem
króla?” Ja jestem przecież człowiekiem biednym i mało znaczącym.
24
I słudzy
zawiadomili Saula, mówiąc: “Tak się wyraził Dawid”.
25
Saul odrzekł:
“Powiedzcie Dawidowi, że król nie żąda innej zapłaty, jak stu napletków
Filistynów, aby pomścić się na wrogach królewskich”. Saul liczył na to, że
Dawid dostanie się w ręce Filistynów.
26
Gdy słudzy zawiadomili o tym
Dawida, wydało mu się dobrym to, że może zostać zięciem króla. Zanim
upłynęły wyznaczone dni,
27
powstał Dawid i wyruszył ze swym wojskiem, i
zabił dwustu mężczyzn spośród Filistynów. Dawid przyniósł z nich potem
napletki w dokładnej liczbie królowi, aby stać się zięciem króla. Wtedy Saul
oddał mu córkę swą Mikal za żonę.
28
Przekonał się też Saul naocznie, że Pan
jest z Dawidem. Mikal, córka Saula, kochała go.
29
Coraz bardziej zatem
obawiał się Saul Dawida i stał się jego wrogiem na zawsze.

30
Wodzowie filistyńscy robili wypady. Za każdym ich wypadem Dawid
odnosił większe zwycięstwa niż wszyscy słudzy Saula. Imię jego stawało się
coraz sławniejsze.

Zostaw wpis