Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 21)

1
Podniósłszy się Dawid odszedł, a Jonatan powrócił do miasta.

Dawid w Nob

2
Dawid udał się do Nob, do kapłana Achimeleka. Achimelek wyszedł
przelękniony na spotkanie Dawida i zapytał: “Czemu przybywasz sam bez
żadnego towarzysza?”
3
Dawid odrzekł Achimelekowi: “Król polecił mi pewną
sprawę nakazując: “Niech nikt nie wie o tym, po co cię posyłam i co ci
powierzam”. Dlatego umówiłem się z młodymi ludźmi na oznaczone miejsce.
4
A
teraz jeśli masz pod ręką pięć chlebów, podaruj mi je lub cokolwiek się
znajdzie!”
5
Kapłan odrzekł Dawidowi: “Zwykłego chleba pod ręką nie mam:
jest tylko chleb święty. Czy jednak młodzieńcy powstrzymali się chociaż od
współżycia z kobietą?”
6
Dawid odrzekł kapłanowi: “Tak jest, zabronione nam
jest współżycie z kobietą jak zawsze, gdy wyruszam w drogę. Tak więc ciała
tych młodzieńców są czyste, choć to wyprawa zwyczajna. Tym bardziej czyste
są ich ciała dzisiaj”.
7
Dał więc kapłan ów święty chleb, gdyż nie było
innego chleba prócz pokładnego, usuwanego sprzed oblicza Pana w tym celu, by
w dzień usunięcia położyć chleb świeży.

8
Był tam także pewien sługa Saula, który w tym dniu zatrzymał się
również przed obliczem Pana, a nazywał się Doeg, Edomita, przełożony
pasterzy Saula.

9
I odezwał się Dawid do Achimeleka: “A może masz pod ręką dzidę albo
miecz? Nie wziąłem bowiem ani miecza, ani mojej broni, gdyż polecenie króla
było pilne”.
10
Kapłan odpowiedział: “Jest miecz Goliata, Filistyna, którego
zabiłeś w Dolinie Terebintu; zawinięty w płaszcz, leży za efodem. Jeśli
masz zamiar go wziąć, bierz, bo nic poza tym nie ma z tych rzeczy”. Dawid
odrzekł: “Nie ma od niego lepszego, podaj mi go!”

Dawid u Akisza

11
Powstawszy więc Dawid, jeszcze tego dnia uciekł przed Saulem: i udał
się do Akisza, króla Gat.
12
Słudzy Akisza mówili: “Czy to nie Dawid, król
ziemi? Czy to nie ten, któremu śpiewano wśród pląsów:

“Pobił Saul tysiące,
a Dawid dziesiątki tysięcy”?”

13
Dawid przejął się tymi słowami, a że obawiał się bardzo Akisza, króla
Gat,
14
zaczął udawać wobec nich szalonego, dokonywać wśród nich
nierozumnych czynności: tłukł rękami w skrzydła bramy i pozwalał ślinie
spływać na brodę.
15
I rzekł Akisz do swych poddanych: “Widzicie człowieka
szalonego. Po co sprowadziliście mi go tutaj? Czy brakuje mi szaleńców, że
sprowadziliście jeszcze tego, by szalał przede mną? I ten ma wejść do mojego
domu?”

Zostaw wpis