Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 23)

Dawid w Keili

1
Tymczasem zawiadomiono Dawida: “Oto Filistyni oblegają Keilę i grabią
[zboże na] klepiskach”.
2
I radził się Dawid Pana: “Czy mam wyruszyć i czy
pokonam tych Filistynów?” Pan odrzekł Dawidowi: “Wyruszaj, a pokonasz
Filistynów i oswobodzisz Keilę”.
3
Ludzie Dawida mówili jednak: “Przecież my
tutaj w Judzie żyjemy w lęku, a pójdziemy do Keili na szyki filistyńskie?”
4

I znów radził się Dawid Pana. A Pan dał mu odpowiedź: “Wstań, idź do Keili,
gdyż oddam Filistynów w twoje ręce”.
5
Dawid wyruszył więc ze swymi ludźmi w
kierunku Keili, uderzył na Filistynów, uprowadzając ich trzody i zadając im
wielką klęskę. Tak wyzwolił Dawid mieszkańców Keili.

6
Kiedy Abiatar, syn Achimeleka, schronił się u Dawida i kiedy razem z
Dawidem udał się do Keili, nosił ze sobą efod.
7
Tymczasem zawiadomiono
Saula o tym, że Dawid przybył do Keili. I rzekł Saul: “Bóg oddaje go w moje
ręce, gdyż wchodząc do miasta mającego bramy i zamki, sam się zamknął”.
8

Zwołał więc Saul cały lud na wojnę, by wyruszyć do Keili i oblegać Dawida i
jego ludzi.
9
Kiedy się Dawid dowiedział o tym, że Saul knuje przeciw niemu
złe zamiary, rozkazał kapłanowi Abiatarowi: “Przynieś tu efod!”

10
I rzekł Dawid: “Panie, Boże Izraela! Sługa twój usłyszał, że Saul ma
zamiar wkroczyć do Keili, aby zburzyć miasto z mego powodu.
11
Czy Saul
wyruszy, jak o tym słyszał sługa twój? Panie, Boże Izraela, daj znać o tym
słudze twemu!” Pan odpowiedział: “Wyruszy”.
12
Dawid pytał jeszcze: “Czy
mieszkańcy Keili wydadzą mnie i moich ludzi w ręce Saula?” Pan odrzekł:
“Wydadzą”.

13
Powstał więc Dawid wraz ze swoimi ludźmi, których było około
sześciuset, uszedł z Keili, krążąc na los szczęścia. Kiedy doniesiono
Saulowi, że Dawid uciekł z Keili, zaniechał wyprawy.

Dawid w niedostępnych miejscach pustyni

14
Tymczasem Dawid przebywał na pustyni, w miejscach niedostępnych,
później zamieszkał w górach i na pustyni Zif. Saul zaś szukał go przez cały
ten czas, lecz Bóg nie oddał Dawida w jego ręce.

15
Dawid przeląkł się, gdy Saul wyruszył, aby czyhać na jego życie.
Dawid przebywał na pustyni Zif w Chorsza.
16
Powstał Jonatan, syn Saula, i
udał się do Dawida do Chorsza, umacniając go w Bogu.
17
Mówił do niego: “Nie
obawiaj się, bo nie wytropi cię ręka mojego ojca, Saula. Ty będziesz panował
nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie. Mój ojciec, Saul wie, że tak
będzie”.
18
Obydwaj związali się przymierzem wobec Pana. Dawid pozostał
potem w Chorsza, a Jonatan udał się do domu.

19
Tymczasem mieszkańcy Zif udali się do Saula do Gibea z
zawiadomieniem: “Dawid ukrywa się koło nas w niedostępnych miejscach w
Chorsza, na wzgórzu Chakila, w południowej stronie stepu.
20
Ty zaś, o
królu, jeżeli masz chęć udać się tam, udaj się, my natomiast wydamy go w
ręce króla”.
21
Saul odrzekł: “Niech was Pan błogosławi, okazaliście mi
współczucie.
22
Idźcie więc i sprawdźcie ponownie, wypatrujcie, gdzie
przebywa, kto go tam widział, mówiono mi bowiem, że postępuje przebiegle.
23

Idźcie i wywiadujcie się o wszystkich jego kryjówkach, w których się tam
chowa. Gdy wrócicie do mnie z wiadomością pewną, wtedy ja pójdę z wami.
Jeżeli jest w kraju, będę go szukał wśród wszystkich pokoleń judzkich”.

24
Powstawszy wyruszyli przed Saulem do Zif. A Dawid znalazł się na
pustyni Maon, na równinie południowej części stepu.

25
Kiedy Saul wyruszył ze swoimi ludźmi, aby go szukać, dano znać o tym
Dawidowi. Udał się więc w kierunku skalnej grani, która jest na pustyni
Maon. Saul dowiedziawszy się o tym rozpoczął pościg za Dawidem w pustyni
Maon.
26
Gdy Saul przechodził po jednej stronie góry, Dawid ze swoimi ludźmi
szedł po drugiej stronie. Dawid uciekał pospiesznie przed Saulem, ten zaś
wraz ze swymi ludźmi starał się otoczyć Dawida i jego towarzyszy, aby ich
schwytać.
27
Tymczasem przybiegł do Saula posłaniec, donosząc: “Spiesz się
bardzo i przybywaj, bo Filistyni wdarli się do kraju”.
28
Saul zaprzestał
pościgu za Dawidem i ruszył przeciw Filistynom. Dlatego tę miejscowość
nazwano “Skałą Rozłączeń”.

Zostaw wpis