Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 26)

Dawid na pustyni

1
Zifejczycy przybyli do Saula w Gibea z doniesieniem: “Dawid ukrywa się na
wzgórzu Chakila, leżącym na krańcu stepu”.
2
Niezwłocznie wyruszył więc Saul
ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące doborowych Izraelitów, aby wpaść
na trop Dawida na pustyni Zif.
3
Saul rozbił obóz na wzgórzu Chakila, na
krańcu stepu obok drogi, Dawid zaś przebywał na pustkowiu. Kiedy zauważył,
że Saul przybył za nim na pustkowie,
4
posłał wywiadowców i przekonał się,
że Saul na pewno przybył.
5
Dawid więc niezwłocznie udał się na miejsce,
gdzie obozował Saul. Dawid spostrzegł miejsce, gdzie Saul spoczywał wraz z
dowódcą wojsk Abnerem, synem Nera: Saul leżał w środku obozowiska, a ludzie
pokładli się wokół niego.

6
Zwrócił się Dawid do Achimeleka Chetyty i do Abiszaja, syna Serui, a
brata Joaba, z pytaniem: “Kto podejdzie ze mną do obozu Saulowego?” Abiszaj
odparł: “Ja z tobą pójdę”.
7
Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do
obozu; Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w
ziemię obok głowy. Abner i ludzie leżeli uśpieni dokoła niego.
8
Rzekł więc
Abiszaj do Dawida: “Dziś Bóg oddaje wroga twojego w twą rękę. Teraz pozwól,
że przybiję go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, drugiego nie będzie
trzeba”.
9
Dawid odparł Abiszajowi: “Nie zabijaj go! Któż bowiem podniósłby
rękę na pomazańca Pańskiego, a nie doznał kary?”
10
Dawid dodał: “Na życie
Pana: On na pewno go ukarze, albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo zginie
wyruszywszy na wojnę.
11
Niech mię Pan broni przed podniesieniem ręki na
pomazańca Pańskiego! Zabierz tylko dzidę, która jest koło jego wezgłowia,
manierkę na wodę i pójdziemy”.
12
Zabrał więc Dawid dzidę i manierkę na wodę
od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt [o nich]
nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich
twardy sen.

13
Dawid oddalił się na przeciwległą stronę i stanął na wierzchołku góry
z daleka, a dzieliła go od nich spora odległość.
14
Wtedy zawołał na ludzi i
Abnera, syna Nera: “Abnerze! Czemu nie dajesz odpowiedzi?” Abner rzekł: “Kim
jesteś, że wołasz <na króla>?”
15
Dawid znów wołał w stronę Abnera: “Czyż
nie jesteś mężczyzną? Któż ci dorówna w Izraelu? A dlaczego nie czuwałeś
przy panu, twoim królu? Zakradł się przecież ktoś z ludu, aby zamordować
króla, twojego pana.
16
Niedobrze postąpiłeś. Na życie Pana! Zasługujecie na
śmierć: nie strzegliście bowiem waszego pana, pomazańca Pańskiego. A teraz
patrzcie, gdzie jest dzida królewska i manierka na wodę, które były u jego
wezgłowia?”

17
Saul rozpoznał głos Dawida. Rzekł: “To twój głos, synu mój,
Dawidzie?” Dawid odrzekł: “Tak, panie mój, królu to mój głos”.
18
I dodał:
“Czemu pan mój ściga swego sługę? Cóż uczyniłem? Czy popełniłem coś złego?

19
Niech teraz pan mój, król, posłucha słów swego sługi. Jeśli Pan pobudził
cię przeciwko mnie, niech rozkoszuje się wonią ofiarną, a jeśli ludzie -
niech będą przeklęci przed Panem, gdyż wypędzają mnie dziś, abym nie miał
udziału w Jego dziedzictwie mówiąc niejako: “Idź służyć obcym bogom!”
20

Niechże teraz krew moja nie będzie wylana na ziemię z dala od Pana. Król
bowiem Izraela wyruszył, aby czyhać na moje życie, jak się poluje na
kuropatwę po górach”.

21
Odrzekł Saul: “Zgrzeszyłem. Wróć, synu mój, Dawidzie, już nigdy nie
zrobię ci krzywdy, gdyż dzisiaj cenne było w twych oczach moje życie.
Postępowałem nierozsądnie i błądziłem bardzo”.
22
Dawid zaś odpowiedział:
“Oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją.
23
Pan
nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność: Pan dał mi ciebie w ręce,
lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu.
24
Dlatego, jak
cenne mi było twoje życie, tak niech będzie cenne u Pana moje życie, niechaj
On mię uwalnia od wszelkiego nieszczęścia”.

25
I mówił Saul do Dawida: “Bądź błogosławiony, synu mój, Dawidzie: na
pewno to, co czynisz, wykonasz z powodzeniem”.

I udał się Dawid w swoją drogę, a Saul powrócił do siebie.

Zostaw wpis