Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 27)

Współpraca z Akiszem

1
Dawid rozważał w swym sercu: Mogę wpaść któregoś dnia w ręce Saula.
Lepiej będzie dla mnie, gdy się schronię do ziemi Filistynów. Wtedy Saul
zaprzestanie ścigania mnie po całym kraju izraelskim, i w ten sposób ujdę z
jego rąk.
2
Powstał więc Dawid i wraz z sześciuset ludźmi, którzy mu
towarzyszyli, udał się do Akisza, syna Maoka, króla Gat.
3
Dawid przebywał
przy Akiszu ze swymi ludźmi oraz ich rodzinami: Dawid z dwiema żonami,
Achinoam z Jizreel i Abigail, [dawną] żoną Nabala z Karmelu.
4
Kiedy
doniesiono Saulowi, że Dawid schronił się w Gat, przestał go ścigać.

5
Dawid poprosił Akisza: “Jeżeli darzysz mnie życzliwością, wyznacz mi
miejsce w jednym z miast kraju, abym się tam osiedlił. Na cóż bowiem sługa
twój będzie pozostawał przy tobie w stolicy królestwa?”
6
Akisz więc oddał
mu w tym dniu Siklag. Dlatego właśnie Siklag należy do królów judzkich aż do
dnia dzisiejszego.
7
Okres czasu, który spędził Dawid w kraju filistyńskim,
wynosił rok i cztery miesiące.

8
Dawid i jego ludzie wdzierali się do Geszurytów, Girzytów i
Amalekitów; zamieszkiwali oni ten kraj od Telam w stronę Szur, aż do ziemi
egipskiej.

9
Dawid uderzając na jakąś krainę, nie pozostawiał przy życiu ani
mężczyzny, ani kobiety, zabierał trzodę, bydło, osły, wielbłądy, odzież, a
potem dopiero wracał do Akisza.
10
Akisz mówił: “Gdzie byliście dzisiaj na
wyprawie wojennej?” Dawid mówił: “W Negebie judzkim. W Negebie
jerachmeelickim. W Negebie kenickim”.
11
Dawid nie zostawiał przy życiu ani
mężczyzny, ani kobiety, aby ich przyprowadzić do Gat. Twierdził: “Aby nie
wydali nas i nie mówili: Dawid w ten sposób postępował, tak łupił nas przez
cały czas pobytu w kraju filistyńskim”.
12
Akisz wierzył Dawidowi, mówiąc:
“Został znienawidzony przez swych rodaków; pozostanie więc moim sługą na
zawsze”.

Zostaw wpis