Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 3)

Widzenie Samuela

1
Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. W owym czasie rzadko odzywał
się Pan, a widzenia nie były częste.
2
Pewnego dnia Heli spał w zwykłym
miejscu. Oczy jego zaczęły już słabnąć i nie mógł widzieć.
3
A światło Boże
jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała
się Arka Przymierza.
4
Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: “Oto
jestem”.
5
Potem pobiegł do Helego mówiąc mu: “Oto jestem: przecież mię
wołałeś”. Heli odrzekł: “Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać”. Położył
się zatem spać.
6
Lecz Pan powtórzył wołanie: “Samuelu!” Wstał Samuel i
poszedł do Helego mówiąc: “Oto jestem: przecież mię wołałeś”. Odrzekł mu:
“Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać”.
7
Samuel bowiem jeszcze nie
znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione.
8
I znów Pan
powtórzył po raz trzeci swe wołanie: “Samuelu!” Wstał więc i poszedł do
Helego, mówiąc: “Oto jestem: przecież mię wołałeś”. Heli spostrzegł się, że
to Pan woła chłopca.
9
Rzekł więc Heli do Samuela: “Idź spać! Gdyby jednak
kto cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”. Odszedł Samuel,
położył się spać na swoim miejscu.

10
Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: “Samuelu,
Samuelu!” Samuel odpowiedział: “Mów, bo sługa Twój słucha”.
11
Powiedział
Pan do Samuela: “Oto Ja uczynię taką rzecz Izraelowi, że wszystkim, którzy o
niej usłyszą, zadzwoni w obydwu uszach.
12
W dniu tym dokonam na Helim
wszystkiego, co mówiłem o jego domu, od początku do końca.
13
Dałem mu
poznać, że ukarzę dom jego na wieki za grzech, o którym wiedział: synowie
jego bowiem ściągają na siebie przekleństwo, a on ich nie skarcił.
14

Dlatego przysiągłem domowi Helego: Wina domu Helego nie będzie nigdy
odpuszczona ani przez ofiarę krwawą, ani przez pokarmową”.

15
Samuel leżał do rana, potem otworzył bramę przybytku Pańskiego.
Obawiał się jednak Samuel oznajmić Helemu o widzeniu.
16
Lecz Heli zawołał
Samuela i rzekł: “Samuelu, synu mój!” On odpowiedział i rzekł: “Oto jestem”.

17
[Heli] zagadnął: “Co to za słowa, które [Bóg] wyrzekł do ciebie? Niczego
przede mną nie ukrywaj! Niechaj ci Bóg to uczyni i tamto dorzuci, gdybyś
ukrył coś przede mną ze słów, które do ciebie powiedział”.
18
Samuel
opowiedział więc wszystkie te słowa i nic przed nim nie zamilczał. A [Heli]
rzekł: “On jest Panem! Niech czyni, co uznaje za dobre”.

19
Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego
słowu na ziemię.
20
Wszyscy Izraelici od Dan aż do Beer-Szeby poznali, że
Samuel stał się rzeczywiście prorokiem Pańskim.
21
I w dalszym ciągu Pan
objawiał się w Szilo, albowiem ukazywał się Samuelowi w Szilo.

Heli był bardzo stary, tymczasem jego synowie trwali w złym postępowaniu
wobec Pana.

Zostaw wpis