Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Tesaloniczan (1 Tes 2)

O działalności Apostoła w Tesalonice

1
Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie okazało się
daremne.
2
Chociaż ucierpieliśmy i – jak wiecie – doznaliśmy zniewagi w
Filippi, odważyliśmy się w Bogu naszym głosić Ewangelię Bożą wam, pośród
wielkiego utrapienia.
3
Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu ani z
nieczystej pobudki, ani z podstępu,
4
lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani
za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie
ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca.
5
Nigdy przecież nie
posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie – jak wiecie – ani też nie
kierowaliśmy się ukrytą chciwością, czego Bóg jest świadkiem,
6
nie
szukając ludzkiej chwały ani pośród was, ani pośród innych.
7
A jako
apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem, my jednak stanęliśmy
pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi
dziećmi.
8
Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko
naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy.
9

Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą,
aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię
Bożą.
10
Sami jesteście świadkami i Bóg także, jak zachowywaliśmy się
święcie, sprawiedliwie i nienagannie pośród was wierzących.
11
Wiecie: tak
każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, jak ojciec swe dzieci,
12

abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa
i chwały.
13
Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo
Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale – jak
jest naprawdę – jako słowo Boga, który działa w was wierzących.
14
Bracia,
wyście się stali naśladowcami Kościołów Boga, które są w Judei w Chrystusie
Jezusie, ponieważ to samo, co one od Żydów, wyście wycierpieli od rodaków.

15
Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie
podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom.
16
Zabraniają
nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary
swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży.

Zamiary i troski Apostoła

17
My zaś, bracia, rozłączeni z wami na krótki czas, nie sercem, ale
tylko niemożliwością oglądania was, bardzo gorąco pragnęliśmy widzieć was
osobiście.
18
Dlatego chcieliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, jeden
raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan.
19
Ale jakaż jest nasza nadzieja
albo radość, albo wieniec chwały? Czyż nie wy nią będziecie przed Panem
naszym Jezusem Chrystusem w chwili Jego przyjścia?
20
Wy bowiem jesteście
dla nas chwałą i radością.

Zostaw wpis