Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Tymoteusza (1 Tm 5)

Zalecenie ogólne

1
Starszego wiekiem nie strofuj, lecz nakłaniaj prośbą jak ojca, młodszych -
jak braci,
2
starsze kobiety – jak matki; młodsze – jak siostry, z całą
czystością!

Sprawa wdów

3
Miej we czci te wdowy, które są rzeczywiście wdowami.
4
Jeśli jakaś
wdowa ma dzieci albo wnuki, niechże się one uczą najpierw pieczołowitości
względem własnej rodziny i odpłacania się rodzicom wdzięcznością! Jest to
bowiem rzeczą miłą w oczach Bożych.
5
Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową,
jako osamotniona złożyła nadzieję w Bogu i trwa w zanoszeniu próśb i modlitw
we dnie i w nocy.
6
Lecz ta, która żyje rozpustnie, [za życia] umarła.
7
I
to nakazuj, ażeby były nienaganne.
8
A jeśli kto nie dba o swoich, a
zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego.
9

Do spisu należy wciągać taką wdowę, która ma co najmniej lat sześćdziesiąt,
była żoną jednego męża,
10
ma za sobą świadectwo o [takich] dobrych czynach:
że dzieci wychowała, że była gościnna, że obmyła nogi świętych, że
zasmuconym przyszła z pomocą, że pilnie brała udział we wszelkim dobrym
dziele.
11
Młodszych zaś wdów nie dopuszczaj [do służby Kościołowi]! Odkąd
bowiem znęciła je rozkosz przeciwna Chrystusowi, chcą wychodzić za mąż.
12

Obciąża je wyrok potępienia, ponieważ złamały pierwsze zobowiązanie.
13

Zarazem uczą się też bezczynności krążąc po domach. I nie tylko są
bezczynne, lecz i rozgadane, wścibskie, rozprawiające o rzeczach
niepotrzebnych.
14
Chcę zatem żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły
dzieci, były gospodyniami domu, żeby stronie przeciwnej nie dawały
sposobności do rzucania potwarzy.
15
Już bowiem, niektóre zeszły z drogi
prawej [idąc] za szatanem.
16
Jeśli któraś wierząca ma [u siebie] wdowy,
niechże im przychodzi z pomocą, a niech nie obciąża Kościoła, by mógł
przyjść z pomocą tym, które rzeczywiście są wdowami.

Prezbiterzy

17
Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za
godnych podwójnej czci, najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i
nauczaniem.
18
Mówi bowiem Pismo:

Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu oraz:
Godzien jest robotnik zapłaty swojej.

19
Przeciwko prezbiterowi nie przyjmuj oskarżenia, chyba że na podstawie dwu
albo trzech świadków.
20
Trwających w grzechu upominaj w obecności
wszystkich, żeby także i pozostali przejmowali się lękiem.

Różne zalecenia

21
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, i wybranych aniołów, abyś
tego przestrzegał bez uprzedzeń, nie powodując się w niczym stronniczością.

22
Na nikogo rąk pospiesznie nie wkładaj ani nie bierz udziału w grzechach
cudzych.
23
Siebie samego zachowaj czystym! Samej wody już nie pij, używaj
natomiast po trosze wina ze względu na żołądek i częste twe słabości!
24

Grzechy niektórych ludzi są wiadome wszystkim, wyprzedzając wydanie wyroku,
za niektórymi zaś idą w ślad.
25
Podobnie też wiadome są czyny dobre; a i
te, które inaczej się przedstawiają, nie mogą pozostać w ukryciu.

Zostaw wpis