Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List św. Piotra (1 P 3)

1
Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy
niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali
[dla wiary] pozyskani bez nauki,
2
gdy będą się przypatrywali waszemu,
pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu.
3
Ich ozdobą niech będzie nie to, co
zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w
suknie,
4
ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności
ducha, który jest tak cenny wobec Boga.
5
Tak samo bowiem i dawniej święte
niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były
poddane swoim mężom.
6
Tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go
panem. Stałyście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się
żadnego zastraszenia.

7
Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym
ciałem kobiecym! Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami
dziedzicami łaski, [to jest] życia, aby nie stawiać przeszkód waszym
modlitwom.

8
Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni
braterskiej miłości, miłosierni, pokorni!
9
Nie oddawajcie złem za zło ani
złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem
jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.

10
Kto bowiem chce miłować życie
i oglądać dni szczęśliwe,
niech wstrzyma język od złego
i wargi – aby nie mówić podstępnie.

11
Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze,
niech szuka pokoju i niech idzie za nim.

12
Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych [są zwrócone],
a Jego uszy na ich prośby;
oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle czynią.

13
Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu
dobra?
14
Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości,
błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się
zaniepokoić!
15
Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie
zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia
tej nadziei, która w was jest.
16
A z łagodnością i bojaźnią [Bożą]
zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre
postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam
oszczerczo zarzucają.
17
Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć
dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.

Zstąpienie Chrystusa do Otchłani

18
Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za
niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele,
ale powołany do życia Duchem.
19
W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet
duchom zamkniętym w więzieniu,
20
niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego
cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to
jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.
21
Teraz również zgodnie z
tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale
przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa.
22
On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie
poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.

Zostaw wpis