Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List św. Piotra (1 P 4)

1
Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również tą samą myślą się
uzbrójcie, że kto poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem,
2
aby resztę
czasu w ciele przeżyć już nie dla [pełnienia] ludzkich żądz, ale woli Bożej.

3
Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i
postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie,
pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie.
4
Temu też się dziwią, że wy nie
płyniecie razem z nimi w tym samym prądzie rozpusty, i źle o was mówią.

Upomnienia uzasadnione sądem Bożym

5
Oni zdadzą sprawę Temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych.
6

Dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię, aby wprawdzie podlegli sądowi jak
ludzie w ciele, żyli jednak w Duchu – po Bożemu.
7
Wszystkich zaś koniec
jest bliski.

Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić.
8
Przede
wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele
grzechów.
9
Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania!
10
Jako
dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem,
jaki każdy otrzymał.
11
Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą
jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg
udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu
chwała i moc na wieki wieków! Amen.

12
Umiłowani! Temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego
doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego,
13
ale
cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych,
abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. 14
Błogosławieni [jesteście], jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa,
albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa.
15
Nikt jednak z was niech
nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako
[niepowołany] nadzorca obcych dóbr!
16
Jeżeli zaś [cierpi] jako
chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu!

17
Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od
nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej?
18

A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się
bezbożny i grzesznik?
19
Zatem również ci, którzy cierpią zgodnie z wolą
Bożą, niech dobrze czyniąc, wiernemu Stwórcy oddają swe dusze!

Zostaw wpis