Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List św. Piotra (1 P 5)

Zachęta dla duszpasterzy

1
Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy
tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się
objawić:
2
paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod
przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe
zyski, ale z oddaniem;
3
i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe
przykłady dla stada.
4
Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie
niewiędnący wieniec chwały.
5
Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani
starszym!

Napomnienia końcowe

Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg
bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
6
Upokórzcie się więc
pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili.
7
Wszystkie
troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.
8
Bądźcie
trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając
kogo pożreć.
9
Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same
cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie.
10
A Bóg wszelkiej łaski, Ten,
który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę
pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje.
11
Jemu
chwała i moc na wieki wieków! Amen.

Pozdrowienia

12
Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana,
wiernego brata, upominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska
Boża, w której trwajcie.
13
Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem
z wami wybrana, oraz Marek, mój syn.
14
Pozdrówcie się wzajemnym
pocałunkiem miłości! Pokój wam wszystkim, którzy trwacie w Chrystusie.

Zostaw wpis