Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Królewska (2 Krl 1)

DOKOŃCZENIE RZĄDÓW OCHOZJASZA

Pan Bóg broni swojej czci

1
Następnie – po śmierci Achaba – zbuntował się Moab przeciw Izraelowi.
2

Ochozjasz zaś wypadł przez kratę w swej górnej komnacie w Samarii i
chorował. Wysłał więc posłańców mówiąc do nich: “Idźcie, wywiadujcie się u
Beelzebuba, boga Ekronu, czy wyzdrowieję z tej mojej choroby”.
3
Lecz Anioł
Pański powiedział do Eliasza z Tiszbe: “Wstań, wyjdź naprzeciw posłańców
króla Samarii i powiedz im: Czyż nie ma Boga w Izraelu, że wy idziecie
wywiadywać się u Beelzebuba, boga Ekronu?
4
Dlatego tak mówi Pan: Z łoża, do
którego wszedłeś, już nie zejdziesz, ponieważ umrzesz na pewno!” I odszedł
Eliasz.

5
Kiedy posłańcy wrócili do Ochozjasza, rzekł do nich: “Czemu już
powróciliście?”
6
Odpowiedzieli mu: “Jakiś człowiek wyszedł naprzeciw nas i
rzekł do nas: “Idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał, i powiedzcie mu:
Tak mówi Pan: Czyż nie ma Boga w Izraelu, że ty polecasz wywiadywać się u
Beelzebuba, boga Ekronu? Dlatego z łoża, do którego wszedłeś, już nie
zejdziesz, ponieważ umrzesz na pewno!”"

7
On zaś rzekł do nich: “Jak wyglądał ten człowiek, który wyszedł
naprzeciw was i wypowiedział do was te słowa?”
8
Odpowiedzieli mu: “Był to
człowiek w płaszczu z sierści i pasem skórzanym przepasany dokoła bioder”.
Wtedy zawołał: “To Eliasz z Tiszbe!”

9
Posłał zatem po niego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką.
Przyszedł więc on do Eliasza, gdy właśnie przebywał na szczycie góry, i
powiedział do niego: “Mężu Boży! Na rozkaz króla, zejdź!”
10
Odpowiadając
Eliasz rzekł do pięćdziesiątnika: “Jeżeli ja jestem mężem Bożym, niech
spadnie ogień z nieba i pochłonie ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką!” I
spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesiątką.

11
Wtedy król powtórnie wysłał po niego innego pięćdziesiątnika wraz z
jego pięćdziesiątką. Ten odezwał się i rzekł do niego: “Mężu Boży! Tak
rozkazuje król: Zejdź natychmiast!”
12
Odpowiadając Eliasz rzekł do nich:
“Jeżeli ja jestem mężem Bożym, niech spadnie ogień z nieba i pochłonie
ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką!” A ogień Boży spadł z nieba i pochłonął
go wraz z jego pięćdziesiątką.
13
Wtedy król znowu wysłał trzeciego
pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Gdy trzeci pięćdziesiątnik
przyszedł, upadł na kolana przed Eliaszem i błagał go o miłosierdzie w tych
słowach: “Mężu Boży! Niechże życie moje oraz życie tych sług twoich
pięćdziesięciu drogie będzie w oczach twoich!
14
Oto ogień spadł z nieba i
pochłonął obydwóch poprzednich pięćdziesiątników wraz z ich
pięćdziesiątkami. Lecz teraz niech życie moje drogie będzie w oczach
twoich!”

15
Wtedy Anioł Pański powiedział do Eliasza: “Zejdź z nim razem, nie bój
się go!” Eliasz podniósł się i zszedł z nim razem do króla,
16
i powiedział
do niego: “Tak mówi Pan: Ponieważ wysłałeś posłańców, by wywiadywać się u
Beelzebuba, boga Ekronu – czyż nie ma Boga w Izraelu, by szukać Jego wyroku?
- przeto z łoża, do którego wszedłeś, już nie zejdziesz, ponieważ umrzesz na
pewno!”

17
Umarł więc król według wyroku Pańskiego, który Eliasz oznajmił. A
brat jego, Joram, został w jego miejsce królem w drugim roku [panowania]
Jorama, syna Jozafata, króla judzkiego, bo [Ochozjasz] nie miał syna.
18
A
czyż pozostałe czyny Ochozjasza, których dokonał, nie są opisane w Księdze
Kronik Królów Izraela?

Zostaw wpis