Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 16)

Asa przeciw Baszy

1
W trzydziestym szóstym roku panowania Asy powstał przeciw Judzie Basza,
król Izraela. Zaczął umacniać on Rama, aby nikomu nie dać wychodzić i
wchodzić do króla judzkiego – Asy.
2
Wobec tego Asa wziął srebro i złoto ze
skarbów świątyni Pańskiej i pałacu królewskiego i posłał je przebywającemu w
Damaszku królowi Aramu, Ben-Hadadowi, z tymi słowami:
3
“Trwa przymierze
między mną a tobą, jak było między moim ojcem a Twoim. Oto posyłam ci srebro
i złoto. Wyrusz i zerwij swoje przymierze z Baszą, królem Izraela, a wtedy
odstąpi ode mnie”.
4
Ben-Hadad posłuchał króla Asy i posłał dowódców swego
wojska na miasta izraelskie. Napadli oni na Ijjon, Dan i Abel-Maim oraz na
wszystkie miasta-spichlerze Neftalego.
5
Gdy tylko Basza dowiedział się o
tym, zaniechał umacniania Rama i zawiesił swoją pracę.
6
Wtedy król Asa
zgromadził całego Judę, aby zabrali z Rama kamienie i drewno, z którego
poprzednio budował Basza, i użył je do umocnienia nimi Geba i Mispa.
7
W tym
to czasie przyszedł do Asy, króla Judy, “Widzący” Chanani i rzekł do niego:
“Ponieważ oparłeś się na królu Aramu, a nie na Panu, Bogu twoim, dlatego
wymknie się z twojej ręki wojsko króla aramejskiego.
8
Czyż Kuszyci i
Libijczycy nie byli wielką potęgą dzięki rydwanom i bardzo licznym jeźdźcom?
A jednak, gdy się oparłeś na Panu, oddał ich w twoje ręce.
9
Albowiem oczy
Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego serce
szczere. Postąpiłeś nierozsądnie tym razem, i dlatego odtąd będziesz miał
walki”.
10
Rozgniewał się wtedy Asa na “Widzącego” i wtrącił go do
więzienia, ponieważ jego słowa doprowadziły go do gniewu. Uciskał też Asa w
tym czasie niektórych z ludu.

11
Początkowe zaś i późniejsze dzieje Asy zapisane są wszystkie w
Księdze Królów judzkich i izraelskich.
12
W trzydziestym dziewiątym roku
swego panowania rozchorował się Asa na nogi i cierpiał bardzo, jednakże
nawet w swej chorobie szukał nie Pana, lecz lekarzy.
13
Spoczął następnie
Asa ze swymi przodkami, i zmarł w czterdziestym pierwszym roku swego
panowania.
14
Pogrzebano go potem w jego grobie, który wykuł sobie w Mieście
Dawidowym. Złożono go na łożu wypełnionym pachnidłami i maściami,
przygotowanymi według sztuki aptekarskiej, i spalono mu bardzo wiele
kadzidła.

Zostaw wpis