Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 2)

Ostatnie przygotowania do budowy świątyni

1
Odliczył potem Salomon siedemdziesiąt tysięcy mężczyzn do dźwigania i
osiemdziesiąt tysięcy do wydobywania kamienia w górach, a kierowników nad
nimi trzy tysiące sześciuset.
2
Następnie przesłał Salomon do Hurama, króla
Tyru, takie słowa: “Uczyń, jak uczyniłeś mojemu ojcu Dawidowi, przysyłając
mu drewno cedrowe, by wybudować mu dom na mieszkanie.
3
Oto ja buduję dom
dla imienia Pana, Boga mego, aby Mu go poświęcić, aby palić przed Nim wonne
kadzidło, składać nieustannie chleby i ofiary całopalne rankiem i wieczorem,
w szabaty i w dni nowiu księżyca, w święta Pana, Boga naszego, i to na wieki
w Izraelu.
4
Dom ten, który ja buduję, będzie wielki, albowiem nasz Bóg
większy jest od wszystkich bogów.
5
Któż zdoła wybudować Mu dom, skoro
niebiosa i najwyższe niebiosa nie mogą Go ogarnąć? Kimże ja jestem, aby
wybudować Mu dom, aby palić przed Nim kadzidło?
6
Przyślij mi teraz mądrego
człowieka, aby umiał wyrabiać przedmioty ze złota i srebra, z brązu i
żelaza, z purpury, karmazynu i fioletowej purpury, aby umiał rzeźbić, razem
z artystami, którzy są ze mną w Judzie i w Jerozolimie, których przygotował
mój ojciec Dawid.
7
Nadeślij mi też drzewa cedrowego, cyprysowego i
sandałowego z Libanu, wiem bowiem, że słudzy twoi umieją wycinać drzewa
Libanu. Oto moi słudzy będą razem z twoimi sługami,
8
aby przygotować mi
drewna w wielkiej ilości, albowiem dom, który ja buduję, będzie wielki i
budzący podziw.
9
A oto daję na wyżywienie dla drwali, twoich sług
ścinających drzewa, dwadzieścia tysięcy kor wymłóconej pszenicy, dwadzieścia
tysięcy kor jęczmienia, dwadzieścia tysięcy bat wina i dwadzieścia tysięcy
bat oliwy”.
10
Na to odpowiedział na piśmie król Tyru, Huram, i wysłał je do
Salomona: “Ponieważ Pan umiłował swój lud, ustanowił ciebie nad nim królem”.

11
Następnie mówił Huram: “Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który uczynił
niebiosa i ziemię, który dał królowi Dawidowi syna mądrego, roztropnego i
rozumnego, tak iż będzie budował dom dla Pana, a dla siebie pałac królewski.

12
Posyłam ci obecnie mądrego, roztropnego człowieka, Hurama-Abi,
13
syna
pewnej kobiety spośród Danitek i z ojca Tyryjczyka. Umie on wyrabiać
przedmioty ze złota i ze srebra, z brązu i z żelaza, z kamieni, z drewna, z
czerwonej i z fioletowej purpury, z bisioru i karmazynu. Umie on wykonywać
wszelkie rzeźby i obmyślać każdy projekt, jaki będzie mu dany, razem z twymi
artystami i artystami mego pana, a twego ojca Dawida.
14
Teraz więc niech
przyśle mój pan swoim sługom pszenicę i jęczmień, oliwę i wino, o których
mówił.
15
My zaś będziemy wycinać drzewa z Libanu stosownie do twej potrzeby
i sprowadzimy je morzem na tratwach do Jafy, ty zaś każesz je dostarczyć do
Jerozolimy”.
16
Policzył więc Salomon wszystkich mężczyzn obcoplemieńców,
zamieszkałych w ziemi Izraela, według spisu jego ojca Dawida. Znalazło się
ich sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześciuset.
17
Siedemdziesiąt tysięcy z
nich przeznaczył do dźwigania, osiemdziesiąt tysięcy do wydobywania kamienia
w górach, a trzy tysiące sześciuset na kierowników, aby dopilnowali pracy
ludu.

Zostaw wpis