Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 22)

Rządy Ochozjasza

1
Na jego miejsce mieszkańcy Jerozolimy obrali królem najmłodszego jego
syna, Ochozjasza, wszystkich bowiem starszych braci wymordowała zgraja,
która z Arabami weszła do obozu. Został więc królem Ochozjasz, syn Jorama,
króla judzkiego.
2
W chwili objęcia rządów Ochozjasz miał dwadzieścia dwa
lata i panował jeden rok w Jerozolimie. Jego matce było na imię Atalia,
córka Omriego.
3
Także i on kroczył drogami rodu Achaba, albowiem matka jego
dawała mu złe rady.
4
Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, jak dom
Achaba, ponieważ oni to na jego zgubę byli mu doradcami po śmierci jego
ojca.
5
Idąc za ich radą, wyruszył z Joramem, synem Achaba, królem
izraelskim, do walki przeciw Chazaelowi, królowi Aramu, do Ramot w
Gileadzie. Aramejczycy zranili Jorama.
6
Wycofał się więc, aby się leczyć w
Jizreel, albowiem miał rany, które zadali mu w Harama, kiedy wojował z
Chazaelem, królem Aramu. Ochozjasz, syn Jorama, króla judzkiego, przybył do
Jizreel odwiedzić Jorama, syna Achaba, który był chory.
7
Lecz Bóg zrządził,
że Ochozjasz wybrał się z odwiedzinami do Jorama na swoją zgubę. Kiedy
bowiem przybył, wyruszył z Joramem na spotkanie Jehu, syna Nimsziego,
którego namaścił Pan po to, by zniszczył dom Achaba.
8
Podczas gdy Jehu
rozprawiał się z domem Achaba, znalazł dowódców judzkich i synów braci
Ochozjasza, którzy byli w jego służbie, i zabił ich.
9
Szukano potem
Ochozjasza i schwytano go, gdy ukrywał się w Samarii. Zaprowadzono go wtedy
do Jehu, który go skazał na śmierć. Pochowano go, mówiąc: “Jest on synem
Jozafata, który szukał Pana z całego swego serca”. Nie było wtedy w domu
Ochozjasza nikogo, kto by miał dość siły do panowania.

Zbrodnie Atalii

10
Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że syn jej umarł,
zabrała się do wytępienia całego potomstwa królewskiego domu Judy.
11
Lecz
Joszeba, córka króla, zabrała Joasza, syna Ochozjasza, i wyniósłszy go
potajemnie spośród zabijanych synów królewskich, skryła go razem z jego
mamką w pokoju sypialnym. Tak to ukrywała go Joszeba, córka króla Jorama, a
żona kapłana Jojady – była ona przecież siostrą Ochozjasza – przed Atalią,
tak iż ona go nie zgładziła.
12
Przebywał więc z nimi przez sześć lat ukryty
w świątyni Bożej, podczas gdy Atalia rządziła w kraju.

Zostaw wpis