Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 4)

Sprzęty świątynne

1
Uczynił też ołtarz z brązu, długi na dwadzieścia łokci, szeroki na
dwadzieścia łokci, a na dziesięć łokci wysoki.
2
Następnie sporządził odlew
okrągłego “morza” o średnicy dziesięciu łokci, o wysokości pięciu łokci i o
obwodzie trzydziestu łokci.
3
Pod nim były dokoła odlewy rozchylonych
kielichów kwiatowych, dziesięć na jeden łokieć, opasujących to “morze” w
krąg; w jego odlewie były razem odlane dwa rzędy rozchylonych kielichów
kwiatowych.
4
Stało ono na dwunastu wołach. Trzy zwracały się ku północy,
trzy ku zachodowi, trzy ku południowi, trzy na wschód. Morze to znajdowało
się nad nimi u góry, a wszystkie ich zady [zwracały się] do wewnątrz.
5

Grubość jego była na szerokość dłoni, a brzeg jego był wykonany jak brzeg
kielicha kwiatu lilii. Jego pojemność wynosiła tysiąc bat.
6
Zrobił też
dziesięć kadzi i postawił ich pięć po prawej stronie, a pięć po lewej, aby
obmywać w nich to, co przygotowano na całopalenie. “Morze” natomiast służyło
kapłanom do mycia się w nim.
7
Sporządził także dziesięć złotych
świeczników, zgodnie z przepisami o nich, i umieścił je w Miejscu Świętym,
pięć po prawej stronie, pięć po lewej.
8
Sporządził ponadto dziesięć stołów
i kazał je umieścić w Miejscu Świętym, pięć z prawej strony, pięć z lewej, a
ponadto sto złotych kropielnic.
9
Wybudował nadto dziedziniec kapłański i
wielki dziedziniec oraz bramy do niego wiodące, które pokrył brązem.
10

“Morze” zaś ustawił z prawej strony na południowy wschód.
11
Zrobił też
Huram kotły, łopatki i kropielnice. Tak ukończył pracę, którą miał wykonać w
świątyni Boga dla króla Salomona, a mianowicie:
12
dwie kolumny z owalnymi
głowicami na szczycie tych kolumn, następnie dwie siatki do pokrycia dwóch
owalnych głowic na szczycie tych kolumn,
13
dalej czterysta jabłek granatu
na obydwu siatkach, po dwa rzędy jabłek granatu na każdej siatce <do
pokrycia dwóch owalnych głowic, które były na tych kolumnach>,
14
i
dziesięć kadzi na podstawach;
15
również jedno “morze” i dwanaście wołów
pod nim,
16
kotły, łopatki, widełki do mięsa i wszystkie naczynia sporządził
Huram-Abi dla króla Salomona i dla domu Pańskiego, z polerowanego brązu.
17

Król polecił je odlać nad Jordanem w dolinie między Sukkot i Seredata.
18

Sporządził zaś Salomon wszystkich tych naczyń takie mnóstwo, iż nie można
było obliczyć wagi ich brązu.
19
Sporządził też Salomon wszystkie naczynia,
które są w domu Bożym, i złoty ołtarz, stoły na chleby pokładne,
20

świeczniki i ich lampy ze szczerego złota, by je zgodnie z przepisem
zapalano przed sanktuarium.
21
Ponadto kwiaty, lampy i szczypce ze złota, i
to z najlepszego złota.
22
A te nożyce do knotów, kropielnice, czasze i
popielnice były ze szczerego złota. U wejścia do świątyni [zawiasy] bram
wewnętrznych do Miejsca Najświętszego – oraz bramy świątyni do głównej
budowli były także złote.

Zostaw wpis