Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Machabejska (2 Mch 13)

Wyprawa Lizjasza i śmierć Menelaosa

1
W sto czterdziestym dziewiątym roku doszło do żołnierzy Judy, że Antioch
Eupator wyruszył z wojskiem przeciwko Judei
2
i że z nim jest Lizjasz, jego
opiekun i wielkorządca, na czele greckiego wojska liczącego sto dziesięć
tysięcy piechoty, pięć tysięcy trzystu jezdnych, dwadzieścia dwa słonie i
trzysta rydwanów uzbrojonych w sierpy.
3
Dołączył się zaś do nich Menelaos,
który bardzo podstępnie prosił Antiocha, jednak nie o ocalenie ojczyzny, ale
- czego się spodziewał – o przywrócenie mu władzy.
4
Król królów jednak
rozpalił gniew Antiocha przeciwko złoczyńcy. Lizjasz bowiem wyjaśnił, że on
właśnie jest winien całego zła, a [król] rozkazał, aby go zaprowadzili do
Beroi i stracili wedle miejscowych zwyczajów.
5
Była zaś tam wieża wysoka na
pięćdziesiąt łokci, pełna popiołu, w niej zaś było urządzenie, które się
obracało i ze wszystkich stron strącało do popiołu.
6
Stamtąd świętokradcę
lub winnego niektórych innych niezwykle ciężkich przestępstw strącali na
zagładę.
7
W ten sposób przyszła na przestępcę śmierć, która pozbawiła
Menelaosa grobu wykopanego w ziemi -
8
bardzo słusznie – popełnił on bowiem
wiele grzechów przeciwko ołtarzowi, którego ogień i popiół był święty. W
popiele więc znalazł śmierć.

Wyprawa Antiocha V Eupatora

9
Król pełen barbarzyńskich myśli postępował naprzód, aby pokazać Żydom
rzeczy gorsze od tych, które były za jego ojca.
10
Dowiedział się o tym Juda
i oznajmił ludowi, aby dzień i noc wołali do Pana, a może jak poprzednio,
tak również teraz wspomoże tych, którzy mają być pozbawieni Prawa, ojczyzny
i świętego przybytku,
11
a nie pozwoli, aby lud, który dopiero co na krótko
odetchnął, popadł w służbę nikczemnych pogan.
12
Kiedy zaś wszyscy uczynili
to i błagali na kolanach miłosiernego Pana ze łzami i w postach przez trzy
dni bez przerwy, Juda przemówił do nich i polecił, aby byli blisko.
13
Po
osobnej naradzie ze starszyzną polecił, aby – zanim król wprowadzi wojsko do
Judei i stanie się panem miasta – wyjść i być gotowym na wszystko przy Bożej
pomocy.
14
Oddając się w opiekę Stwórcy świata upomniał swoich żołnierzy,
aby mężnie aż do śmierci walczyli za prawa, świątynię, miasto, ojczyznę i
zwyczaje ojczyste. Koło Modin rozbił obóz.
15
Swoim żołnierzom dał hasło:
“Boże zwycięstwo!”, sam zaś z wybranymi najlepszymi młodzieńcami napadł
nocną porą na królewski namiot. W obozie zgładził około dwu tysięcy ludzi i
przebił największego ze słoni razem z tym, który był na wierzchu.
16
Na
koniec zaś, kiedy obóz napełnili strachem i przerażeniem, wycofali się pełni
radości.
17
Nim dzień zaświtał, wszystko się już dokonało dzięki opiece,
którą otoczył go Pan.

18
Kiedy król miał przedsmak odwagi Żydów, rozpoczął próby, aby
podstępnymi sposobami stać się panem okolicy.
19
Zbliżył się więc do
Bet-Sur, mocnej żydowskiej twierdzy, został odrzucony, dokonał natarcia,
został pokonany.
20
Juda bowiem posłał oblężonym wszystko, co było
potrzebne.
21
Kiedy Rodokos z żydowskiego wojska zdradził nieprzyjaciołom
tajemnice, odszukano go, pochwycono i zamknięto.
22
Drugi raz prowadził król
układy z załogą Bet-Sur, wyciągnął prawicę, otrzymał [ją], oddalił się,
napadł na żołnierzy Judy, został pokonany.
23
Dowiedział się, że Filip
pozostawiony jako wielkorządca w Antiochii dostał pomieszania zmysłów.
Głęboko tym poruszony zwrócił się do Żydów łagodnymi słowami, wszedł w
porozumienie i zaprzysiągł wszystkie dogodne warunki, pojednał się i złożył
ofiarę, uczcił świątynię i okazał się wspaniałomyślnym wobec miejsca
[świętego].
24
Przyjął nawet Machabeusza. Pozostawił Hegemonidesa dowódcą od
Ptolemaidy aż do kraju Gerreńczyków.
25
Udał się do Ptolemaidy. Mieszkańcy
jednak Ptolemaidy byli niezadowoleni z układów, oburzyli się i chcieli
unieważnić postanowienia.
26
Lizjasz wszedł na trybunę, bronił, jak mógł,
uspokoił, ułagodził, przejednał, powrócił do Antiochii. – Tak się odbył
wypad i wycofanie się króla.

Zostaw wpis