Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Samuela (2 Sm 1)

KRÓL DAWID

Dawid opłakuje śmierć Saula

1
Po śmierci Saula, po zwycięstwie nad Amalekitami, wrócił Dawid i zatrzymał
się przez dwa dni w Siklag.
2
Na trzeci dzień przybył jakiś człowiek z
obozu, z otoczenia Saula. Odzienie miał podarte, a głowę posypaną ziemią.
Podszedłszy do Dawida, padł na ziemię i oddał mu pokłon.
3
Dawid zapytał go:
“Skąd przybywasz?” Odpowiedział mu: “Ocalałem z izraelskiego obozu”.
4
Rzekł
do niego Dawid: “Opowiedz mi, proszę, co się tam stało?” Opowiedział więc,
że ludzie uciekli z pola walki, wielu z ludzi zginęło, i że również ponieśli
śmierć Saul i jego syn Jonatan.
5
Dawid wypytywał młodzieńca, który mu
przyniósł te wieści: “Skąd ty wiesz, że umarł Saul i jego syn Jonatan?”
6

Młodzieniec, który przyniósł te wieści, odparł: “Przypadek zrządził, że
znalazłem się na górze Gilboa i właśnie Saul tkwił oparty na swej włóczni,
gdy tymczasem dosięgały go rydwany i jeźdźcy.
7
Rozejrzał się i
spostrzegłszy mnie, przywołał do siebie. Odpowiedziałem: “Jestem”.
8
Zapytał
mnie: “Kim jesteś?” Odrzekłem: “Jestem Amalekitą”.
9
Rzekł mi: “Podejdź,
proszę cię, i dobij mię, gdyż czuję zawroty głowy, chociaż jeszcze jest we
mnie całe życie”.
10
Podszedłem więc i dobiłem go, bo wiedziałem, że nie
będzie żył po swoim upadku. Potem zabrałem jego diadem, który miał na
głowie, i naramiennik. Przynoszę to memu panu”.

11
Dawid schwyciwszy swe szaty, rozdarł je. Tak też uczynili wszyscy
mężowie, którzy z nim byli.
12
Potem lamentowali i płakali, i pościli aż do
wieczora, z tego powodu, że padli od miecza Saul i syn jego Jonatan, i z
powodu ludu Pańskiego i domu Izraela.

13
Odezwał się Dawid do młodzieńca, który mu przyniósł te wieści: “Skąd
ty jesteś?” Odparł: “Jestem synem osadnika amalekickiego”.
14
Powiedział do
niego Dawid: “Jak to? Nie bałeś się podnieść ręki, by zabić pomazańca
Pańskiego?”
15
Wezwał więc Dawid jednego z młodzieńców i dał rozkaz:
“Podejdź i przebij go!” Ten zadał mu cios taki, że umarł.
16
Dawid zaś wołał
w jego stronę: “Odpowiedzialność za twoją krew [zrzucam] na twoją głowę!
Usta twe wydały o tobie świadectwo, gdy mówiły: Ja zabiłem pomazańca
Pańskiego”.

17
Dawid zaśpiewał potem żałobną pieśń na cześć Saula i jego syna
Jonatana,
18
i polecił, aby się uczyli [jej] potomkowie Judy. Właśnie ona
została zapisana w “Księdze Sprawiedliwego”.

19
“O Izraelu, twa chwała na wyżynach zabita.
Jakże padli bohaterowie?

20
W Gat tego nie ogłaszajcie!
Nie podawajcie na ulicach Aszkelonu,
aby się nie cieszyły córki filistyńskie
ani radowały córki nieobrzezanych.

21
Góry Gilboa!
Ani rosy, ani deszczu niech na was nie będzie,
ani pól żyznych!
Tu bowiem została skalana tarcza mocarzy.
Nie, tarcza Saula
nie była namaszczona oliwą,

22
lecz krwią poległych, tłuszczem mocarzy.
Łuk Jonatana nigdy się nie cofał,
i miecz Saula nie wracał daremnie.

23
Saul i Jonatan,
kochający się i mili przyjaciele,
za życia i w śmierci nie są rozdzieleni.
Byli oni bystrzejsi od orłów,
dzielniejsi od lwów.

24
O, płaczcie nad Saulem, córki izraelskie:
On was ubierał w prześliczne szkarłaty,
złotymi ozdobami upiększał stroje.

25
Jakże zginąć mogli waleczni,
wśród boju Jonatan przebity śmiertelnie?

26
Żal mi ciebie, mój bracie, Jonatanie.
Tak bardzo byłeś mi drogi!
Więcej ceniłem twą miłość
niżeli miłość kobiet.

27
Jakże padli bohaterowie?
Jakże przepadły wojenne oręże?”

Zostaw wpis