Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Samuela (2 Sm 11)

1
Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił
Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni [ziemię]
Ammonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie.

Grzech Dawida – Batszeba

2
Pewnego wieczora Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po
tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę.
Kobieta była bardzo piękna.
3
Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie.
Powiedziano mu: “To jest Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty”.
4

Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili. A gdy przyszła do niego,
spał z nią. A ona oczyściła się od swej nieczystości i wróciła do domu.
5

Kobieta ta poczęła, posłała więc, by dać znać Dawidowi: “Jestem brzemienna”.

6
Wtedy Dawid wyprawił posłańca do Joaba: “Przyślij do mnie Uriasza
Chetytę”. Joab posłał więc Uriasza do Dawida.
7
Kiedy Uriasz do niego
przyszedł, Dawid wypytywał się o powodzenie Joaba, ludu i walki.
8
Następnie
rzekł Dawid Uriaszowi: “Wstąp do swojego domu i umyj sobie nogi!” Uriasz
opuścił pałac królewski, a za nim niesiono dar ze stołu króla.
9
Uriasz
położył się jednak u bramy pałacu królewskiego wraz ze wszystkimi sługami
swojego pana, a nie poszedł do własnego domu.

10
Przekazano wiadomość Dawidowi: “Uriasz nie wstąpił do swego domu”.
Pytał więc Dawid Uriasza: “Czyż nie wracasz z drogi? Dlaczego nie wstępujesz
do własnego domu?”
11
Uriasz odpowiedział Dawidowi: “Arka, Izrael i Juda
przebywają w namiotach, podobnie też i pan mój, Joab, wraz ze sługami mego
pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do swojego domu, aby jeść,
pić i spać ze swoją żoną? Na życie Pana i na twoje, czegoś podobnego nie
uczynię”.
12
Dawid więc rzekł do Uriasza: “Pozostań tu jeszcze dziś, a
jutro cię odeślę”. Uriasz został więc w Jerozolimie w tym dniu. Nazajutrz
13

Dawid zaprosił go, aby jadł i pił w jego obecności, aż go upoił. Wieczorem
poszedł [Uriasz], położył się na swym posłaniu między sługami swojego pana,
a do domu swojego nie wstąpił.

14
Następnego ranka napisał Dawid list do Joaba i posłał go za
pośrednictwem Uriasza.
15
W liście napisał: “Postawcie Uriasza tam, gdzie
walka będzie najbardziej zażarta, potem odstąpicie go, aby został ugodzony i
zginął”.

16
Joab obejrzawszy miasto, postawił Uriasza w miejscu, o którym
wiedział, że walczyli tam najsilniejsi wojownicy.
17
Ludzie z miasta wypadli
i natarli na Joaba. Byli zabici wśród ludu i sług Dawida; zginął też Uriasz
Chetyta.
18
Joab przez wysłańców zawiadomił Dawida o całym przebiegu walki.

19
Posłańcowi dał następujące wyjaśnienie: “Jeśliby po opowiedzeniu królowi
całego przebiegu walki do końca
20
król wpadł w gniew i zapytywał cię:
“Dlaczego zbliżyliście się tak do miasta, by toczyć walkę? Czyż nie
wiedzieliście, że strzelają z muru?
21
Kto zabił Abimeleka, syna
Jerubbaala? Czyż nie kobieta, która zrzuciła na niego z muru kamień
młyński, tak iż umarł w Tebes? Czemuż podchodziliście aż pod mury?” -
powiesz: Sługa twój, Uriasz Chetyta, zginął również”.

22
Posłaniec poszedł. Po przybyciu oznajmił Dawidowi wszystko, z czym go
Joab posłał. <Dawid się uniósł gniewem i rzekł do posłańca: “Dlaczego tak
zbliżyliście się do miasta, by toczyć walkę? Czy nie wiedzieliście, że
będziecie rażeni z murów? Kto zabił Abimeleka, syna Jerubbaala? Czyż nie
kobieta, która zrzuciła na niego z muru kamień młyński, tak iż umarł w
Tebes? Czemuż podchodziliście aż pod mury?”>.
23
Posłaniec odpowiedział
Dawidowi: “Udało im się przemóc nas i wyjść przeciw nam w pole; odparliśmy
ich aż do bramy.
24
Tymczasem łucznicy zaczęli strzelać z muru do twych
sług. Dlatego to zginęło kilku ze sług królewskich. Zginął też sługa twój,
Uriasz Chetyta”.
25
Dawid oznajmił posłańcowi: “Tak powiesz Joabowi: “Nie
trap się tym, co się stało. Miecz dosięga raz tego, raz innego. Bądź
wytrwały w walce przeciwko miastu i zniszcz je!” Ty sam dodaj mu odwagi!”

26
Żona Uriasza dowiedziawszy się, że Uriasz, jej mąż, umarł, opłakiwała
swego pana.
27
Gdy czas żałoby przeminął, posłał po nią Dawid i sprowadził
do swego pałacu. Została jego żoną i urodziła mu syna. Postępek jednak,
jakiego dopuścił się Dawid, nie podobał się Panu.

Zostaw wpis