Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Samuela (2 Sm 2)

Dawid królem judzkim

1
Po tych wydarzeniach radził się Dawid Pana, pytając Go: “Czy mogę się udać
do którego z miast judzkich?” Pan odrzekł: “Możesz iść”. Pytał znów Dawid:
“Dokąd mam iść?” Odpowiedział: “Do Hebronu”.
2
Dawid wyruszył tam razem ze
swymi dwiema żonami: z Achinoam z Jizreel i z Abigail, [dawną] żoną Nabala z
Karmelu.
3
Zabrał także swych ludzi z ich rodzinami. Zamieszkali w miastach
Hebronu.
4
Przybyli ludzie z Judy i namaścili Dawida na króla nad domem
Judy.

Kiedy powiadomiono Dawida, że to mieszkańcy Jabesz w Gileadzie pochowali
Saula,
5
skierował do mieszkańców Jabesz w Gileadzie wysłańców, oświadczając
im: “Bądźcie błogosławieni przez Pana, okazaliście bowiem życzliwość dla
waszego pana, Saula, sprawiając mu pogrzeb.
6
Teraz zaś niech Pan wam okaże
miłosierdzie i wierność! Ja też pragnę się wam odwdzięczyć za to, że
dokonaliście tego dzieła.
7
Niech więc będą mocne wasze ręce i bądźcie
dzielni, Saul bowiem, wasz pan, umarł, mnie zaś dom Judy namaścił sobie na
króla”.

8
Abner zaś, syn Nera, dowódca wojsk Saula, zabrał Iszbaala, syna
Saula, i zaprowadził go do Machanaim.
9
Obwołał go królem nad Gileadem, nad
Aserytami, nad Jizreelem, Efraimem, Beniaminem, czyli nad całym Izraelem.

10
Iszbaal, syn Saula, liczył lat czterdzieści, gdy zaczął panować nad
Izraelem, a rządził dwa lata. Tylko dom Judy został przy Dawidzie.
11
Okres,
w którym Dawid panował nad domem Judy w Hebronie, wynosił siedem lat i sześć
miesięcy.
12
Abner, syn Nera, i słudzy Iszbaala, syna Saula udali się z
Machanaim do Gibeonu.
13
Wyruszył również Joab, syn Serui, ze sługami
Dawida. Spotkali się u stawu gibeońskiego. Ci rozmieścili się po jednej
stronie, a tamci po drugiej stronie stawu.
14
Abner zawołał do Joaba: “A
może wystąpią młodzieńcy i dadzą nam pokaz walki?” Joab rzekł: “Niech
występują!”
15
Powstali więc i ciągnęli w ustalonej liczbie: dwunastu
Beniaminitów ze strony Iszbaala, syna Saula, i dwunastu ze zwolenników
Dawida.
16
Każdy pochwycił swego przeciwnika za głowę i [utopił] miecz w
jego boku, tak że zginęli razem. Miejsce to nazwano “Polem Boków”. Znajduje
się ono w Gibeonie.

17
Rozpoczęła się więc w tym dniu zacięta walka, w której Abner i
mężowie z Izraela zostali pokonani przez sługi Dawida.
18
Byli wśród nich
również trzej synowie Serui: Joab, Abiszaj i Asahel. Asahel był szybki jak
dzika gazela.
19
Asahel biegł za Abnerem nie zbaczając ani w prawo, ani w
lewo.
20
Odwrócił się Abner i zawołał: “Czy to ty jesteś, Asahelu?” Odrzekł:
“Ja”.
21
Rzekł do niego Abner: “Zwróć się w prawo lub w lewo i schwyć sobie
kogoś z młodzieńców i zabierz sobie łup po nim”. Asahel nie chciał jednak od
niego odstąpić.
22
Jeszcze raz zwrócił się Abner do Asahela: “Odstąp ode
mnie! Czy mam cię na ziemię powalić? Jak wówczas będę mógł spojrzeć w twarz
twemu bratu Joabowi?”
23
Kiedy jednak [Asahel] nie zgodził się odstąpić,
Abner ugodził go w podbrzusze odwrotnym końcem dzidy, tak że dzida przeszła
na wylot: padł więc i zmarł na miejscu. A każdy kto przybywał na to miejsce,
gdzie padł i umarł Asahel, zatrzymywał się.
24
Jednakże Joab i Abiszaj w
dalszym ciągu gonili Abnera, aż o zachodzie słońca dotarli do wzgórza Amma,
położonego obok Giach, przy drodze na pustkowiu Gibeonu.
25
Tymczasem
Beniaminici zebrali się wokół Abnera i tworząc jedną gromadę, zatrzymali się
na szczycie pewnego wzgórza.
26
Stąd wołał Abner do Joaba, tłumacząc mu:
“Czy miecz będzie nieustannie pożerał? Czy nie zdajesz sobie sprawy, że
gorzkie będą tego skutki? Kiedyż wreszcie powiesz ludowi, że winni odstąpić
od ścigania swych braci?”
27
Joab odrzekł: “Na życie Boga! Gdybyś nie
przemówił, lud nie odstąpiłby od ścigania braci wcześniej niż o świcie”.
28

Joab więc kazał zatrąbić na rogu. Zatrzymał się cały lud i nie ścigał już
Izraelitów: zaprzestano walki.

29
Abner i jego ludzie szli całą noc przez Arabę, aż przeprawili się
przez Jordan, a idąc jeszcze całe przedpołudnie dotarli do Machanaim.
30

Joab zaś zaprzestawszy pościgu za Abnerem, zgromadził wszystkich swych
ludzi: ze sług Dawida brakowało dziewiętnastu ludzi i Asahela,
31
natomiast
słudzy Dawida zabili trzystu sześćdziesięciu spośród Beniaminitów i ludzi
Abnera. Tylu zmarło.
32
Asahela zabrano i pochowano w grobie jego ojca,
znajdującym się w Betlejem. Potem Joab i jego towarzysze szli całą noc; gdy
świtało, dotarli do Hebronu.

Zostaw wpis