Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Samuela (2 Sm 4)

Zamordowanie Iszbaala

1
Gdy syn Saula, <Iszbaal>, otrzymał wiadomość o śmierci Abnera w Hebronie,
opadły mu ręce, a wszyscy Izraelici przerazili się.
2
Syn Saula miał dwóch
dowódców wojska: jednemu na imię było Baana a drugiemu Rekab. Byli synami
Rimmona z Beerot, z pokolenia Beniamina, bo i Beerot zaliczano do Beniamina.

3
Mieszkańcy Beerot uciekli do Gittaim i zostali tam osadnikami aż po dzień
dzisiejszy.

4
Jonatan, syn Saula, miał syna chromego; kiedy bowiem liczył lat pięć,
nadeszła wiadomość o Saulu i Jonatanie z Jizreel, a jego własna piastunka
wziąwszy go uciekła. Wśród pośpiechu ucieczki on upadł i pozostał chromy.
Nazywał się Meribbaal.

5
Rekab i Baana, synowie Rimmona z Beerot, wybrali się w drogę i podczas
dziennej spiekoty weszli do domu Iszbaala, który położył się właśnie, by po
południu odpocząć.
6
Odźwierna domu zmęczona czyszczeniem zboża zasnęła.
Rekab więc i jego brat Baana mogli wejść.
7
Wkradli się do domu. [Iszbaal]
leżał w łożu swej sypialni. Ugodzili go i zamordowawszy ucięli mu głowę.
Głowę tę zabrali i szli całą noc drogą Araby.
8
Gdy przynieśli głowę
Dawidowi, który był w Hebronie, oświadczyli królowi: “Oto jest głowa
Iszbaala, syna Saula, twojego wroga, który czatował na twe życie. Dzisiaj
Pan zapewnił pomstę nad Saulem i jego rodem panu naszemu, królowi”.
9

Tymczasem Dawid odrzekł Rekabowi i jego bratu Baanie, synom Rimmona z
Beerot, oświadczając im: “Na życie Pana, który wybawił moje życie z każdego
niebezpieczeństwa!
10
Tego, kto mi doniósł: “Oto umarł Saul”, myśląc, że
przekazuje wieść radosną, kazałem pochwycić i stracić w Siklag. Tak
nagrodziłem go za “dobrą” wieść.
11
Cóż dopiero gdy złoczyńcy zamordowali
sprawiedliwego człowieka w jego domu, na jego łożu. Czy teraz nie zażądam od
was [odpowiedzialności za] jego krew i nie zgładzę was z ziemi?”
12
Dawid
więc dał rozkaz młodzieńcom, a ci ich stracili. Odrąbali im ręce i nogi i
powiesili w okolicy stawu w Hebronie, a głowę Iszbaala zabrali i pochowali w
Hebronie, w grobie Abnera.

Zostaw wpis