Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Samuela (2 Sm 5)

Dawid królem nad całym Izraelem. Stolica państwa

1
Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i
oświadczyły mu: “Oto myśmy kości twoje i ciało.
2
Już dawno, gdy Saul był
królem nad nami, tyś odbywał wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do
ciebie: “Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad
Izraelem”".
3
Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł
król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na
króla nad Izraelem.

4
W chwili objęcia rządów Dawid miał lat trzydzieści, a rządził lat
czterdzieści.
5
Judą rządził w Hebronie lat siedem i sześć miesięcy, w
Jerozolimie zaś całym Izraelem i Judą rządził lat trzydzieści trzy.

6
Razem ze swoimi ludźmi król wyruszył do Jerozolimy przeciw Jebusytom,
zamieszkującym tę krainę. Rzekli oni do Dawida: “Nie wejdziesz tutaj, lecz
odepchną cię ślepi i kulawi”. Oznaczało to: “Dawid tu nie wejdzie”.
7
Dawid
jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest Miasto Dawidowe.

8
Dawid w tym dniu powiedział: “Ktokolwiek pokona Jebusytów, zdobywając
przejście podziemne, oraz ślepych i kulawych nienawistnych dla duszy
Dawida… [ten będzie wodzem]“. Stąd pochodzi powiedzenie:

“Ślepiec i kulawy
nie wejdą do wnętrza domu”.

9
Dawid zamieszkał w twierdzy, którą nazwał Miastem Dawidowym. Zbudował
potem mur dokoła: od Millo do wnętrza.
10
Dawid stawał się coraz
potężniejszy, bo Pan, Bóg Zastępów, był z nim.

11
Hiram, król Tyru, wysłał posłów do Dawida z drzewem cedrowym,
cieślami i murarzami, aby zbudowali Dawidowi pałac.
12
Wtedy Dawid uznał, że
Pan potwierdził go królem nad Izraelem i że jego władzę królewską wywyższył
ze względu na lud swój – Izraela.

Rodzina Dawida

13
Po przybyciu z Hebronu Dawid wziął sobie jeszcze nałożnicę i żony z
Jerozolimy. Urodzili się Dawidowi jeszcze synowie i córki.
14
Oto imiona
tych, którzy urodzili się w Jerozolimie: Szammua, Szobab, Natan, Salomon,
15

Jibchar, Eliszua, Nefeg, Jafija,
16
Eliszama, Eliada i Elifelet.

Klęska Filistynów

17
Filistyni usłyszawszy, że Dawid został namaszczony na króla nad
Izraelem, wyruszyli wszyscy, aby pochwycić Dawida. Gdy się Dawid o tym
dowiedział, schronił się do twierdzy.
18
Filistyni przybywszy rozciągnęli
się w dolinie Refaim.
19
Wtedy Dawid radził się Pana: “Czy mam pójść na
Filistynów i czy oddasz ich w moje ręce?” A Pan odrzekł Dawidowi: “Idź! Z
pewnością oddam Filistynów w twoje ręce”.
20
Dawid wyruszył do Baal-Perasim
i tam ich pokonał. Wtedy rzekł Dawid: “Jak rwąca woda Pan rozbił wrogów mych
przede mną”. Dlatego nazwano to miejsce Baal-Perasim.
21
[Filistyni]
pozostawili tam nawet swoje bożki, a Dawid i jego ludzie zabrali je.
22
I
znowu wyruszyli Filistyni i rozciągnęli się na dolinie Refaim.
23
Dawid
radził się Pana, a On mu odpowiedział: “Nie dokonuj natarcia czołowego, lecz
obejdź ich z tyłu i dokonasz natarcia od strony drzew balsamowych.
24
Kiedy
zaś posłyszysz odgłosy kroków wśród wierzchołków drzew balsamowych, wtedy
się pośpiesz; wtedy bowiem Pan wyjdzie przed tobą, by rozbić wojsko
Filistynów”.
25
Dawid postąpił tak, jak mu polecił Pan, i pokonał Filistynów
od Gibeonu aż do Gezer.

Zostaw wpis