Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Samuela (2 Sm 6)

Arka Boża w Jerozolimie

1
Znów Dawid zgromadził wszystkich doborowych wojowników Izraela w liczbie
trzydziestu tysięcy.
2
Dawid i wszyscy ludzie towarzyszący mu, powstawszy,
udali się w kierunku judzkiej Baali, aby sprowadzić stamtąd Arkę Boga, który
nosi imię: Pan Zastępów spoczywający na cherubach.
3
Umieszczono Arkę Bożą
na nowym wozie i wywieziono ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uzza
i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili wóz,
4
z Arką Bożą. Achio wyprzedzał
Arkę.
5
Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły
przy dźwiękach pieśni i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i
cymbałach.
6
Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę
Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły.
7
I zapłonął gniew Pana
przeciwko Uzzie i poraził go tam Bóg za ten postępek, tak że umarł przy Arce
Bożej.
8
A Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzzę, i
nazwał to miejsce Peres-Uzza. [Tak jest] po dzień dzisiejszy.

9
I Dawid uląkł się Pana w owym dniu, mówiąc: “Jakże przyjdzie do mnie
Arka Pańska?”
10
Nie chciał więc Dawid kierować Arki Pańskiej do siebie, do
Miasta Dawidowego. Sprowadził więc ją do domu Obed-Edoma z Gat.
11
I Arka
Pańska pozostawała w domu Obed-Edoma z Gat przez trzy miesiące. A Pan
pobłogosławił Obed-Edomowi i całej jego rodzinie.

12
Doniesiono królowi Dawidowi: “Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę
Obed-Edoma i całe jego mienie z powodu Arki Bożej”. Poszedł więc Dawid i
sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do Miasta
Dawidowego.
13
Ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili sześć kroków, składał w
ofierze wołu i tuczne cielę.
14
Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w
obecności Pana, a ubrany był w lniany efod.
15
Dawid wraz z całym domem
izraelskim prowadził Arkę Pańską, wśród radosnych okrzyków i grania na
rogach.

16
Kiedy Arka Pańska przybyła do Miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula,
wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed
Panem: wtedy wzgardziła nim w sercu.

17
Przyniesioną więc Arkę Pańską ustawiono na przeznaczonym na to
miejscu w środku Namiotu, który rozpiął dla niej Dawid, po czym Dawid złożył
przed Panem całopalenia i ofiary biesiadne.
18
Kiedy Dawid skończył
składanie całopaleń i ofiar biesiadnych, pobłogosławił lud w imieniu Pana
Zastępów.
19
Dokonał potem podziału między cały naród, między cały tłum
Izraela, między mężczyzn i kobiety: dla każdego po jednym bochenku chleba,
po kawałku mięsa i placku z rodzynkami. Potem wszyscy ludzie udali się do
swych domów.

20
Wrócił Dawid, aby wnieść błogosławieństwo do swego domu. Wyszła ku
niemu Mikal, córka Saula, i powiedziała: “O, jak to wsławił się dzisiaj król
izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic sług swoich, tak jak się
pokazać może ktoś niepoważny”.
21
Dawid odpowiedział Mikal: “Przed Panem,
który wybrał mnie zamiast ojca twego i całej twej rodziny i ustanowił mnie
wodzem ludu Pańskiego, Izraela, przed Panem będę tańczył.
22
I upokorzyłbym
się jeszcze bardziej. Choćbym miał się poniżyć w twoich oczach, to u
niewolnic, o których mówisz, sławę bym jeszcze zyskał”.

23
Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż do czasu swej śmierci.

Zostaw wpis