Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Samuela (2 Sm 7)

Dom Boży i pałac Dawida

1
Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego
wrogów,
2
rzekł król do proroka Natana: “Spójrz, ja mieszkam w pałacu
cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie”.
3
Natan powiedział do króla:
“Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą”.
4
Lecz tej
samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa:
5
“Idź i powiedz
mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie?

6
Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wywiodłem z Egiptu synów
Izraela, aż do dziś dnia. Przebywałem w namiocie albo przybytku.
7
Przez
czas, gdy wędrowałem z całym Izraelem, czy choćby do jednego z sędziów
izraelskich, którym nakazałem paść mój lud, Izraela, przemówiłem
kiedykolwiek słowami: Dlaczego nie zbudowaliście Mi domu cedrowego?
8
A
teraz przemówisz do sługi mojego, Dawida: To mówi Pan Zastępów: Zabrałem cię
z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem.
9
I
byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich
twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi.
10
Wyznaczę
miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na
swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już
uciskać jak dawniej.
11
Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim
izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan
zapowiedział, że ci zbuduje dom.
12
Kiedy wypełnią się twoje dni i
spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego,
który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo.
13
On
zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki.
14

Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił
rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich.
15
Lecz nie cofnę od niego mojej
życzliwości, jak ją cofnąłem od Saula, twego poprzednika, którego opuściłem.

16
Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron
będzie utwierdzony na wieki”.

17
Zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z tym całym widzeniem
przemówił Natan do Dawida.

18
Poszedł więc król Dawid i usiadłszy przed Panem mówił: “Kimże ja
jestem, Panie mój, Boże, i czym jest mój ród, że doprowadziłeś mię aż dotąd?

19
Ale to było jeszcze za mało w Twoich oczach, Panie mój, Boże, bo dałeś
zapowiedź tyczącą domu sługi swego na daleką przyszłość, do końca ludzkich
pokoleń, Panie mój, Boże.
20
Cóż więcej może powiedzieć do Ciebie Dawid? Ty
sam znasz swego sługę, Panie mój, Boże.
21
Przez wzgląd na Twoje słowo i
życzenie Twego serca uczyniłeś całe to wielkie dzieło, aby pouczyć swego
sługę.
22
Przeto wielki jesteś, o Panie, Boże, nie ma nikogo podobnego
Tobie, i nie ma Boga oprócz Ciebie, według tego wszystkiego, co usłyszeliśmy
na własne uszy.
23
I kto jest jak lud Twój, jak Izrael? Czyż jest choć jeden
naród na ziemi, którego bóg poszedłby go wybawić jako swój lud aby zapewnić
mu sławę, dla którego dokonywałby wielkich i straszliwych dzieł, wypędzając
przed swym ludem narody i bóstwa?
24
Ustaliłeś dla siebie swój lud
izraelski, aby był dla Ciebie ludem na wieki, a Ty, o Panie, stałeś się dla
niego Bogiem.
25
Teraz więc, o Panie, Boże, niech trwa na wieki słowo,
któreś wyrzekł o słudze swoim i jego domu, i czyń, jak powiedziałeś,
26

ażeby na wieki wielbione było imię Twe słowami: Pan Zastępów jest Bogiem
Izraela. A dom twego sługi, Dawida, niech będzie trwały przed Tobą.
27
Tyś
bowiem, o Panie Zastępów, Boże Izraela, objawił swemu słudze, mówiąc:
Zbuduję ci dom. Stąd to sługa Twój ośmiela się zwrócić do Ciebie z tą
modlitwą.
28
Teraz Ty, o Panie mój, Boże, Tyś Bogiem, Twoje słowa są prawdą.
Skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście,
29
racz teraz pobłogosławić dom
swojego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki, boś Ty, mój Panie, Boże, to
powiedział, a dzięki Twojemu błogosławieństwu dom Twojego sługi będzie
błogosławiony na wieki”.

Zostaw wpis