Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List do Koryntian (2 Kor 13)

1
Oto teraz po raz trzeci wyruszam do was. Na ustach dwu albo trzech
świadków zawiśnie cała sprawa.
2
Zapowiedziałem to już i teraz zapowiadam -
jako obecny za drugim razem, a nieobecny teraz – tym, którzy już przedtem
grzeszyli, i wszystkim innym, że gdy znów przyjdę, nie będę oszczędzał
[nikogo].
3
Usiłujecie bowiem doświadczyć Chrystusa, który przeze mnie
przemawia, a nie jest słaby wobec was, lecz ukazuje w was moc swoją.
4

Chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje dzięki
mocy Bożej. I my także niemocni jesteśmy w Nim, ale żyć będziemy z Nim przez
moc Bożą względem was.
5
Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze,
siebie samych doświadczajcie! Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus
Chrystus jest w was? Chyba żeście odrzuceni.
6
Mam zaś nadzieję, iż uznacie,
że my nie jesteśmy odrzuceni.
7
Prosimy przeto Boga, abyście nie czynili nic
złego. Nie o to chodzi, byśmy się sami okazali wypróbowani, lecz byście wy
czynili co dobre, a my – żebyśmy byli jakby odrzuceni.
8
Nie możemy niczego
dokonać przeciwko prawdzie, lecz [wszystko] dla prawdy.
9
Cieszymy się
bowiem, gdy my słabi jesteśmy, wy zaś – mocni, i modlimy się o wasze
udoskonalenie.
10
Dlatego też jako nieobecny tak piszę, abym jako obecny
wśród was nie musiał postępować surowiej – według władzy, którą mi dał Pan
ku zbudowaniu, a nie ku zgubie waszej.

Końcowe polecenia, pozdrowienia i życzenia

11
Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie
się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech
będzie z wami!
12
Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają
was wszyscy święci.
13
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar
jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

Zostaw wpis