Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List do Koryntian (2 Kor 8)

O JAŁMUŻNIE DLA UBOGICH Z JEROZOLIMY

Hojność na rzecz ubogich

1
Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły Kościoły Macedonii,

2
jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich
ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty.
3
Według możliwości, a nawet -
zaświadczam to – ponad swe możliwości okazały gotowość,
4
nalegając na nas
bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych.
5
I
nie tylko tak było, jakeśmy się spodziewali, lecz ofiarowały siebie samych
najprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą.
6
Poprosiliśmy więc Tytusa, aby
jak to już rozpoczął, tak też i dokonał tego dzieła miłosierdzia względem
was.
7
A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we
wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę
obfitowali.
8
Nie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na
gorliwość innych, wypróbować waszą miłość.
9
Znacie przecież łaskę Pana
naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby
was ubóstwem swoim ubogacić.
10
Tak więc udzielam wam rady, a to przyniesie
pożytek wam, którzy zaczęliście już ubiegłego roku nie tylko chcieć, lecz i
działać.
11
Doprowadźcie teraz to dzieło do końca, aby czynne podzielenie
się tym, co macie, potwierdzało waszą chętną gotowość.
12
A gotowość uznaje
się nie według tego, czego się nie ma, lecz według tego, co się ma.
13
Nie o
to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby
była równość.
14
Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich
potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby
nastała równość według tego, co jest napisane:
15
Nie miał za wiele ten, kto
miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele.

Zapowiedź przybycia wysłanników Pawła

16
A Bogu niech będą dzięki za to, że wszczepił tę troskę o was w serce
Tytusa,
17
iż przyjął zachętę, a będąc jeszcze bardziej gorliwym, z własnej
woli wybrał się do was.
18
Posłaliśmy z nim brata, którego sława w
Ewangelii rozchodzi się po wszystkich Kościołach.
19
Co więcej, przez same
Kościoły został on ustanowiony towarzyszem naszej podróży w tym dziele,
około którego się trudzimy ku chwale samego Pana i ku zaspokojeniu naszego
pragnienia,
20
wystrzegając się tego, by ktoś na nas nie sarkał z okazji
darów, tak obficie przez nas zebranych.
21
Staramy się bowiem o dobro nie
tylko wobec Pana, lecz także wobec ludzi.
22
Posłaliśmy z nim również brata
naszego, którego gorliwość mieliśmy sposobność wielokrotnie wypróbować, a
który teraz, naprawdę, ufając wam okazał się jeszcze bardziej gorliwym.
23

Tytus jest moim towarzyszem i trudzi się ze mną dla was; a bracia nasi – to
wysłańcy Kościołów , chwała Chrystusa.
24
Okażcie więc im wobec Kościołów
waszą miłość i dowody naszej z was chluby!

Zostaw wpis