Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List do Koryntian (2 Kor 9)

1
O posłudze zaś, którą się pełni dla świętych, nie potrzebuję wam pisać.
2

Znam bowiem waszą gotowość, dzięki której chlubię się wami wśród
Macedończyków: “Achaja gotowa jest już od zeszłego roku”. I tak wasza
gorliwość pobudziła wielu do współzawodnictwa.
3
Posłałem zaś braci, aby pod
tym względem nie była daremna nasza chluba z was, abyście – jak to już
powiedziałem – byli gotowi.
4
Gdyby bowiem przybyli ze mną Macedończycy i
gdyby stwierdzili, żeście nie przygotowani, zawstydzilibyśmy się my – nie
chcę już mówić, że i wy – z powodu takiego stanu rzeczy.
5
Uważałem przeto
za konieczne prosić braci, aby przybyli wcześniej do was i przygotowali już
przedtem obiecaną przez was darowiznę, która oby się okazała hojnością, a
nie sknerstwem!

Błogosławione skutki zbiórki

6
Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie
sieje, ten hojnie też zbierać będzie.
7
Każdy niech przeto postąpi tak, jak
mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym,
albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.
8
A Bóg może zlać na was całą obfitość
łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we
wszystkie dobre uczynki
9
według tego, co jest napisane:

Rozproszył, dał ubogim,
sprawiedliwość Jego trwa na wieki.

10
Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu,
i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.
11
Wzbogaceni we
wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas
dziękczynienie Bogu.
12
Posługiwanie bowiem tej sprawie społecznej nie tylko
uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dziękczynienia
składane Bogu.
13
Ci, którzy oddają się tej posłudze, wielbią Boga za to,
żeście posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa, a w prostocie stanowicie
jedno z nimi i ze wszystkimi.
14
A w swych modlitwach za was okazują wam
miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga.
15
Dzięki Bogu za Jego dar
niewypowiedziany.

Zostaw wpis