Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List do Tesaloniczan (2 Tes 2)

Okoliczności powtórnego przyjścia Chrystusa

1
W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia
się wokół Niego, prosimy was, bracia,
2
abyście się nie dali zbyt łatwo
zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez
mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień
Pański.
3
Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie
nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się
człowiek grzechu, syn zatracenia,
4
który się sprzeciwia i wynosi ponad
wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie
w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.
5
Czy nie pamiętacie, jak
mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem?
6
Wiecie, co go teraz
powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie.
7
Albowiem już działa
tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi
miejsca,
8
wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi
tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia.

9
Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą,
wśród znaków i fałszywych cudów,
10
[działanie] z wszelkim zwodzeniem ku
nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby
dostąpić zbawienia.
11
Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak
iż uwierzą kłamstwu,
12
aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli
prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.

Wniosek: Trzymać się łaski!

13
Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez
Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha
i wiarę w prawdę.
14
Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii,
abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.
15
Przeto, bracia,
stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście
pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu.
16
Sam zaś
Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę
udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei,
17
niech
pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!

Zostaw wpis