Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Dzieje Apostolskie (Dz 22)

Przemówienie do Żydów

1
“Bracia i ojcowie, słuchajcie, co teraz do was powiem na swoją obronę”.

2
Usłyszawszy, że mówi w języku hebrajskim, uciszyli się jeszcze
bardziej.

3
“Ja jestem Żydem – mówił – urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem
się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie
w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie.

4
Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i
wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety,
5
co może poświadczyć zarówno
arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i
udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i
przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary.
6
W drodze, gdy
zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność
z nieba.
7
Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie:
“Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”
8
“Kto jesteś, Panie?” -
odpowiedziałem. Rzekł do mnie: “Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty
prześladujesz”.
9
Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do
mnie mówił, nie słyszeli.
10
Powiedziałem więc: “Co mam czynić, Panie?” A
Pan powiedział do mnie: “Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko,
co masz czynić”.
11
Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła,
przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy.

12
Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie Prawa, o którym
wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo,
13
przyszedł, przystąpił
do mnie i powiedział: “Szawle, bracie, przejrzyj!” W tejże chwili spojrzałem
na niego,
14
on zaś powiedział: “Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał
Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał.
15
Bo wobec
wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś.
16

Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając
Jego imienia!”
17
A gdy wróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni,
wpadłem w zachwycenie.
18
Ujrzałem Go: “Spiesz się i szybko opuść Jerozolimę
- powiedział do mnie – gdyż nie przyjmą twego świadectwa o Mnie”.
19
A ja
odpowiedziałem: “Panie, oni wiedzą, że zamykałem w więzieniach tych, którzy
wierzą w Ciebie, i biczowałem w synagogach,
20
a kiedy przelewano krew
Szczepana, Twego świadka, byłem przy tym i zgadzałem się, i pilnowałem szat
jego zabójców”.
21
“Idź – powiedział do mnie – bo Ja cię poślę daleko, do
pogan”".

Paweł korzysta z praw obywatela rzymskiego

22
Słuchali go aż do tych słów. Potem krzyknęli: “Precz z ziemi z takim,
nie godzi się bowiem, aby on żył!”
23
Kiedy oni krzyczeli i zrzucali szaty,
i piaskiem ciskali w powietrze,
24
trybun rozkazał wprowadzić go do twierdzy
i biczowaniem wydobyć zeznanie, aby się dowiedzieć, dlaczego tak przeciwko
niemu krzyczeli.
25
“Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego? I to bez
sądu?” – odezwał się Paweł do stojącego obok setnika, gdy go związano
rzemieniem.
26
Usłyszawszy to, setnik poszedł do trybuna i powiedział mu:
“Co chcesz robić? Bo ten człowiek jest Rzymianinem”.
27
Trybun przyszedł i
zapytał go: “Powiedz mi, czy ty jesteś Rzymianinem?” A on odpowiedział:
“Tak”.
28
“Ja za wielką sumę nabyłem to obywatelstwo” – odrzekł trybun. A
Paweł powiedział: “A ja mam je od urodzenia”.
29
Natychmiast też odstąpili
od niego ci, co go mieli badać. Dowiedziawszy się, że jest Rzymianinem,
trybun przestraszył się, że kazał go związać.

Przed Sanhedrynem

30
Następnego dnia, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co go Żydzi
oskarżali, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu
Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła stawił go przed nimi.

Zostaw wpis