Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Dzieje Apostolskie (Dz 26)

Mowa Apostoła przed królem

1
“Wolno ci mówić w swojej obronie” – powiedział Agryppa do Pawła. Wtedy
Paweł wyciągnąwszy rękę rozpoczął mowę obronną:
2
“Uważam to za szczęście,
że mogę dzisiaj bronić się przeciwko wszystkim zarzutom, jakie stawiają
Żydzi, przed tobą, królu Agryppo,
3
który najlepiej znasz wszystkie zwyczaje
i spory Żydów. Dlatego proszę, wysłuchaj mnie cierpliwie!
4
Wszyscy Żydzi
znają moje życie. Od początku upływało ono wśród mego narodu w Jerozolimie.

5
Wiedzą o mnie od dawna – gdybyż chcieli zaświadczyć! – że żyłem według
[zasad] najsurowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz.
6
A teraz
stoję przed sądem, gdyż spodziewam się obietnicy, danej przez Boga ojcom
naszym,
7
której spełnienia ma nadzieję doczekać się dwanaście naszych
pokoleń, służących Bogu wytrwale we dnie i w nocy. Z powodu tej nadziei,
królu, oskarżyli mnie Żydzi.
8
Dlaczego uważacie za nieprawdopodobne, że Bóg
wskrzesza umarłych?
9
Przecież mnie samemu zdawało się, że powinienem
gwałtownie występować przeciw imieniu Jezusa Nazarejczyka.
10
Uczyniłem to
też w Jerozolimie i wziąwszy upoważnienie od arcykapłanów, wtrąciłem do
więzienia wielu świętych, głosowałem przeciwko nim, gdy ich skazywano na
śmierć,
11
i często przymuszałem ich karami do bluźnierstwa we wszystkich
synagogach. Prześladowałem ich bez miary i ścigałem nawet po innych
miastach.
12
Tak jechałem do Damaszku z upoważnienia i z polecenia
najwyższych kapłanów.
13
W południe podczas drogi ujrzałem, o królu, światło
z nieba, jaśniejsze od słońca, które ogarnęło mnie i moich towarzyszy
podróży.
14
Kiedyśmy wszyscy upadli na ziemię, usłyszałem głos, który mówił
do mnie po hebrajsku: “Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Trudno
ci wierzgać przeciwko ościeniowi”.
15
“Kto jesteś, Panie?” – zapytałem. A
Pan odpowiedział: “Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.
16
Ale podnieś
się i stań na nogi, bo ukazałem się tobie po to, aby ustanowić cię sługą i
świadkiem tego, co zobaczyłeś, i tego, co ci objawię.
17
Obronię cię przed
ludem i przed poganami, do których cię posyłam,
18
abyś otworzył im oczy i
odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga. Aby przez wiarę
we Mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi”.
19
Temu
widzeniu z nieba nie mogłem się sprzeciwić, królu Agryppo!
20
Lecz
nawoływałem najprzód mieszkańców Damaszku i Jerozolimy, a potem całej ziemi
judzkiej, i pogan, aby pokutowali i nawrócili się do Boga, i pełnili uczynki
godne pokuty.
21
Z tego powodu pochwycili mnie Żydzi w świątyni i usiłowali
zabić.
22
Ale z pomocą Bożą żyję do dzisiaj i daję świadectwo małym i
wielkim, nie głosząc nic ponad to, co przepowiedzieli Prorocy i Mojżesz
23

że Mesjasz ma cierpieć, że pierwszy zmartwychwstanie, że głosić będzie
światło zarówno ludowi, jak i poganom”.

24
“Tracisz rozum, Pawle – zawołał głośno Festus, gdy on tak się bronił
- wielka nauka doprowadza cię do utraty rozsądku”.
25
“Nie tracę rozumu,
dostojny Festusie – odpowiedział Paweł – lecz słowa, które mówię, są
prawdziwe i przemyślane.
26
Zna te sprawy król, do którego śmiało mówię.
Jestem przekonany, że nic z nich nie jest mu obce. Nie działo się to bowiem
w jakimś zapadłym kącie.
27
Czy wierzysz, królu Agryppo, Prorokom? Wiem, że
wierzysz”.
28
Na to Agryppa do Pawła: “Niewiele brakuje, a przekonałbyś mnie
i zrobił ze mnie chrześcijanina”.
29
A Paweł: “Dałby Bóg, aby prędzej lub
później nie tylko ty, ale też wszyscy, którzy mnie dzisiaj słuchają, stali
się takimi, jakim ja jestem, z wyjątkiem tych więzów”.

30
Na to wstał król i namiestnik, i Berenike, i ci, którzy z nimi wzięli
udział w posiedzeniu.
31
Kiedy odeszli, mówili jedni do drugich: “Ten
człowiek nie uczynił nic podpadającego pod karę śmierci lub więzienia”.
32
A
Agryppa powiedział do Festusa: “Możnaby zwolnić tego człowieka, gdyby się
nie odwołał do Cezara”.

Zostaw wpis