Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Jana (J 2)

Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej

1
Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka
Jezusa.
2
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
3
A kiedy
zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: “Nie mają już wina”.
4
Jezus Jej
odpowiedział: “Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie
nadeszła godzina moja?”
5
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: “Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie”.
6
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych
przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić
dwie lub trzy miary.
7
Rzekł do nich Jezus: “Napełnijcie stągwie wodą!” I
napełnili je aż po brzegi.
8
Potem do nich powiedział: “Zaczerpnijcie teraz
i zanieście staroście weselnemu!” Oni zaś zanieśli.
9
A gdy starosta weselny
skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono
pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana
młodego
10
i powiedział do niego: “Każdy człowiek stawia najpierw dobre
wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej
pory”.
11
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.
Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

12
Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do
Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

Znak oczyszczenia świątyni

13
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy.

14
W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy
sprzedawali woły, baranki i gołębie.
15
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze
sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły,
porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
16
Do tych zaś, którzy
sprzedawali gołębie, rzekł: “Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca
targowiska!”
17
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o
dom Twój pochłonie Mnie.
18
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego:
“Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”
19
Jezus
dał im taką odpowiedź: “Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę
ją na nowo”.
20
Powiedzieli do Niego Żydzi: “Czterdzieści sześć lat budowano
tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”
21
On zaś mówił o
świątyni swego ciała.
22
Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie
uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł
Jezus.

Powściągliwość Jezusa

23
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu
świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił.
24

Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał
25
i nie potrzebował
niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się
kryje.

Zostaw wpis