Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Jana (J 20)

PO ZMARTWYCHWSTANIU

Maria Magdalena, Piotr i Jan przy grobie

1
A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno,
Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
2

Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego
Jezus kochał, i rzekła do nich: “Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie
Go położono”.
3
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.
4

Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył
pierwszy do grobu.
5
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże
nie wszedł do środka.
6
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim.
Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna
7
oraz chustę, która była
na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na
jednym miejscu.
8
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który
przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
9
Dotąd bowiem nie rozumieli
jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych.
10
Uczniowie
zatem powrócili znowu do siebie.

11
Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak]
płakała, nachyliła się do grobu
12
i ujrzała dwóch aniołów w bieli,
siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy,
drugiego w miejscu nóg.
13
I rzekli do niej: “Niewiasto, czemu płaczesz?”
Odpowiedziała im: “Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”.
14
Gdy
to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała,
że to Jezus.
15
Rzekł do niej Jezus: “Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo
szukasz?” Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: “Panie,
jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę”.
16

Jezus rzekł do niej: “Mario!” A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po
hebrajsku: “Rabbuni”, to znaczy: Nauczycielu!
17
Rzekł do niej Jezus: “Nie
zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do
moich braci i powiedz im: “Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga
mego i Boga waszego”".
18
Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom:
“Widziałam Pana i to mi powiedział”.

Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom

19
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali
uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus,
stanął pośrodku i rzekł do nich: “Pokój wam!”
20
A to powiedziawszy, pokazał
im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
21
A Jezus
znowu rzekł do nich: “Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam”.
22
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: “Weźmijcie
Ducha Świętego!
23
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Niewierny Tomasz

24
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi,
kiedy przyszedł Jezus.
25
Inni więc uczniowie mówili do niego: “Widzieliśmy
Pana!” Ale on rzekł do nich: “Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu
gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do
boku Jego, nie uwierzę”.
26
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli
znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi
zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: “Pokój wam!”
27
Następnie rzekł do
Tomasza: “Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż
[ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!”
28
Tomasz Mu
odpowiedział: “Pan mój i Bóg mój!”
29
Powiedział mu Jezus: “Uwierzyłeś
dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli”.

Pierwszy epilog – Ewangelisty

30
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił
Jezus wobec uczniów.
31
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest
Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

Zostaw wpis