Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Marka (Mk 16)

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Pusty grób

1
Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły
wonności, żeby pójść namaścić Jezusa.
2
Wczesnym rankiem w pierwszy dzień
tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło.
3
A mówiły między sobą: “Kto
nam odsunie kamień od wejścia do grobu?”
4
Gdy jednak spojrzały, zauważyły,
że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży.
5
Weszły więc do grobu i
ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i
bardzo się przestraszyły.
6
Lecz on rzekł do nich: “Nie bójcie się! Szukacie
Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie
Go złożyli.
7
Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed
wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”.
8
One wyszły i
uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic
nie oznajmiły, bo się bały.

Jezus ukazuje się swoim

9
Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia,
Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych
duchów.
10
Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w
smutku i płaczącym.
11
Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie
chcieli wierzyć.

12
Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do
wsi.
13
Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.

14
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i
wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go
zmartwychwstałego.

Ostatni rozkaz

15
I rzekł do nich: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu!
16
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie
uwierzy, będzie potępiony.
17
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć
będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;
18

węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im
szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”.

Wniebowstąpienie

19
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po
prawicy Boga.
20
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan
współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Zostaw wpis