Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 15)

Spór o tradycję

1
Wtedy przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z
zapytaniem:
2
“Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych?
Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem”.
3
On im odpowiedział: “Dlaczego i wy
przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji?
4
Bóg przecież
powiedział: Czcij ojca i matkę oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech
śmierć poniesie.
5
Wy zaś mówicie: “Kto by oświadczył ojcu lub matce: Darem
[złożonym w ofierze] jest to, co dla ciebie miało być wsparciem ode mnie,
6

ten nie potrzebuje czcić swego ojca ni matki”. I tak ze względu na waszą
tradycję znieśliście przykazanie Boże.
7
Obłudnicy, dobrze powiedział o was
prorok Izajasz:

8
Ten lud czci Mnie wargami,
lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.

9
Ale czci mnie na próżno,
ucząc zasad podanych przez ludzi”.

Prawdziwa nieczystość

10
Potem przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: “Słuchajcie i
chciejcie zrozumieć.
11
Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka
nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym”.
12
wtedy
przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: “Wiesz, że faryzeusze zgorszyli
się, gdy usłyszeli to powiedzenie?”
13
On zaś odrzekł: “Każda roślina,
której nie sadził mój Ojciec niebieski, będzie wyrwana.
14
Zostawcie ich! To
są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół
wpadną”.

15
Wtedy Piotr zabrał głos i rzekł do Niego: “Wytłumacz nam tę
przypowieść!”.
16
On rzekł: “To i wy jeszcze niepojętni jesteście?
17
Nie
rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, do żołądka idzie i wydala się na
zewnątrz.
18
Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni
człowieka nieczystym.
19
Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa,
cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa.

20
To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nie umytymi
rękami, nie czyni człowieka nieczystym”.

Wiara kobiety kananejskiej

21
Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu.
22
A
oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: “Ulituj się
nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego
ducha”.
23
Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego
uczniowie i prosili Go: “Odpraw ją, bo krzyczy za nami!”
24
Lecz On
odpowiedział: “Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu
Izraela”.
25
A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: “Panie, dopomóż
mi!”
26
On jednak odparł: “Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić
psom”.
27
A ona odrzekła: “Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn,
które spadają ze stołów ich panów”.
28
Wtedy Jezus jej odpowiedział: “O
niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!” Od tej
chwili jej córka była zdrowa.

Uzdrowienia nad jeziorem

29
Stamtąd podążył Jezus dalej i przyszedł nad Jezioro Galilejskie.
Wszedł na górę i tam siedział.
30
I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z
sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich
u nóg Jego, a On ich uzdrowił.
31
Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi
mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga
Izraela.

Drugie rozmnożenie chleba

32
Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: “Żal Mi tego tłumu! Już
trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić
zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze”.
33
Na to rzekli Mu uczniowie:
“Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba żeby nakarmić takie mnóstwo?”
34

Jezus zapytał ich: “Ile macie chlebów?” Odpowiedzieli: “Siedem i parę
rybek”.
35
Polecił ludowi usiąść na ziemi;
36
wziął siedem chlebów i ryby, i
odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom.
37

Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem
pełnych koszów.
38
Tych zaś, którzy jedli, było cztery tysiące mężczyzn, nie
licząc kobiet i dzieci.
39
Potem odprawił tłumy, wsiadł do łodzi i przybył w
granice Magedan.

Zostaw wpis