Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 23)

MOWA JEZUSA PRZECIW UCZONYM W PIŚMIE I FARYZEUSZOM

Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie

1
Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:
2
“Na
katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
3
Czyńcie więc i
zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie.
Mówią bowiem, ale sami nie czynią.
4
Wiążą ciężary wielkie i nie do
uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie
chcą.
5
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom
pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów.
6

Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach.
7
Chcą,
by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.
8
Otóż wy
nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy
wszyscy braćmi jesteście.
9
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym
ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
10
Nie chciejcie
również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz,
Chrystus.
11
Największy z was niech będzie waszym sługą.
12
Kto się
wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Biada obłudnikom

13
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie
królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie
wejść tym, którzy do niego idą.

15
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie
morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie,
czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.

16
Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: Kto by przysiągł na
przybytek, to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten
jest związany przysięgą.
17
Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto
czy przybytek, który uświęca złoto?
18
Dalej: Kto by przysiągł na ołtarz, to
nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest
związany przysięgą.
19
Ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz,
który uświęca ofiarę?
20
Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i
na wszystko, co na nim leży.
21
A kto przysięga na przybytek, przysięga na
niego i na Tego, który w nim mieszka.
22
A kto przysięga na niebo, przysięga
na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada.

23
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie
dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest
w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a
tamtego nie opuszczać.
24
Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a
połykacie wielbłąda!

25
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o
czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są one zdzierstwa
i niepowściągliwości.
26
Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby
i zewnętrzna jego strona stała się czysta.

27
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni
jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz
wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa.
28
Tak i wy z
zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście
obłudy i nieprawości.

29
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie
groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych,
30
i mówicie: “Gdybyśmy
żyli za czasów naszych przodków, nie byliśmy ich wspólnikami w zabójstwie
proroków”.
31
Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych,
którzy mordowali proroków!
32
Dopełnijcie i wy miary waszych przodków!
33

Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle?

34
Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych
z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych
synagogach i przepędzać z miasta do miasta.
35
Tak spadnie na was wszystka
krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż
do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między
przybytkiem a ołtarzem.
36
Zaprawdę, powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na
to pokolenie.

Jezus odwraca się od Miasta

37
Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy
do ciebie są posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak
swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście.
38
Oto wasz dom
zostanie wam pusty.
39
Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż
powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.

Zostaw wpis