Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Aggeusza (Ag 1)

Wezwanie do odbudowy świątyni

1
W drugim roku [rządów] króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca
Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna
Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka:

2
“Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: “Jeszcze nie nadszedł czas,
aby odbudowywać dom Pański”.
3
<Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka
Aggeusza>:
4
Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach
wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach?
5
Teraz więc – tak
mówi Pan Zastępów: Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie!
6
Siejecie wiele,
lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytości;
pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie
rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje [odkładając] do
dziurawego mieszka!

7a
Tak mówi Pan Zastępów:
8
Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a
budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci – mówi Pan. 7b
Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie!
9
Wyglądaliście wiele, a oto macie
mało, a kiedy [i to niewiele] znieśliście do domu, Ja to rozproszyłem.
Dlaczego tak się dzieje? – wyrocznia Pana Zastępów: Z powodu mego domu,
który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój
własny dom.
10
Dlatego niebiosa nad wami zatrzymały rosę, a ziemia nie dała
swego urodzaju.
11
Ja sprowadziłem bowiem suszę na ziemię i na góry, na
pszenicę, na winne krzewy i na oliwki – na wszystko, cokolwiek może wydać
rola, na ludzi i na bydło, i na wszelką pracę rąk”.

12
Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Josadaka, a także
cała Reszta ludu usłyszeli wówczas głos Pana Boga swego i słowa proroka
Aggeusza – jako że wysłał go ich Pan Bóg – i lud przejął się lękiem przed
Panem.
13
Aggeusz zaś, wysłannik Pański, pełniąc to poselstwo Pańskie,
przemówił do ludu tymi słowami: “Ja jestem z wami! – wyrocznia Pana”.
14

Pobudził więc Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i
ducha arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, a także ducha całej Reszty ludu;
przyszli więc i wzięli się do pracy przy domu swego Boga, Pana Zastępów,
15

dnia dwudziestego czwartego szóstego miesiąca, w drugim roku [rządów] króla
Dariusza.

Zostaw wpis