Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Amosa (Am 2)

Przeciwko Moabitom

1
Tak mówi Pan:
Z powodu trzech występków Moabu
i z powodu czterech
nie odwrócę tego [wyroku],
gdyż on spalił kości króla Edomu na wapno.

2
Ześlę więc ogień na Moab
i strawi pałace Keriotu,
zginie podczas wrzawy wojennej Moab,
podczas okrzyków, przy dźwięku rogu.

3
Zniszczę pośród niego władcę,
a razem z nim wszystkich książąt jego wybiję –
rzekł Pan.

Przeciwko Judzie

4
Tak mówi Pan:
Z powodu trzech występków Judy
i z powodu czterech
nie odwrócę tego [wyroku],
gdyż odrzucili Prawo Pana
i przykazań Jego nie strzegli;
zwiedli ich kłamliwi ich bogowie,
za którymi przodkowie ich chodzili.

5
Ześlę więc ogień na Judę
i strawi pałace Jeruzalem.

Przeciwko Izraelowi

6
Tak mówi Pan:
Z powodu trzech występków Izraela
i z powodu czterech
nie odwrócę tego [wyroku],
gdyż sprzedają za srebro sprawiedliwego,
a ubogiego za parę sandałów;

7
w prochu ziemi depcą głowy biednych
i ubogich kierują na bezdroża;
ojciec i syn chodzą do tej samej dziewczyny,
aby znieważać święte imię moje.

8
Na płaszczach zastawnych wylegują się przy każdym ołtarzu
i wino wymuszone grzywną piją
w domu swego Boga.

9
Ja to przed nimi zgładziłem Amorytów,
którzy byli wysocy jak cedry,
a mocni byli jak dęby.
I zniszczyłem owoc ich z góry,
a z dołu korzenie.

10
I Ja to wyprowadziłem was z Egiptu,
wiodłem przez pustynię przez lat czterdzieści,
byście posiedli ziemię Amorytów.

11
Wzbudzałem spomiędzy waszych synów proroków,
a spomiędzy waszych młodzieńców – nazirejczyków.
Czyż nie było tak, synowie Izraela? – wyrocznia Pana.

12
A wy dawaliście pić nazirejczykom wino
i prorokom rozkazywaliście: “Nie prorokujcie!”

13
Oto Ja zmiażdżę was tak,
jak miażdży wozowy walec napełniony snopami.

14
Szybkobiegacz nie będzie miał gdzie uciec,
mocarz nie okaże swej siły,
a bohater nie ocali życia;

15
łucznik się nie ostoi,
szybkonogi nie umknie
i jeździec na koniu nie ocali życia;

16
nawet najmężniejszy sercem pomiędzy bohaterami będzie w tym dniu nagi
uciekał –
wyrocznia Pana.

Zostaw wpis