Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.
Księga Amosa (Am 6)

Księga Amosa (Am 6)

Biada beztroskim

1
Biada beztroskim na Syjonie
i dufnym na górze Samarii,
książętom pierwszego z narodów,
których słucha dom Izraela.

2
Idźcie do Kalne i zobaczcie,
potem idźcie stamtąd do Chamat-Rabba
i zajdźcie do Gat filistyńskiego.
Czyż od tych królestw jesteście silniejsi
albo posiadłości wasze większe niż u nich?

3
[W mniemaniu swoim] oddalacie dzień niedoli,
a [rzeczywiście] przybliżacie panowanie gwałtu.

4
Leżą na łożach z kości słoniowej
i wylegują się na dywanach;
jedzą oni jagnięta z trzody
i cielęta ze środka obory.

5
Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy
i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania.

6
Piją czaszami wino
i najlepszym olejkiem się namaszczają,
a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa.

7
Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców,
i zniknie krzykliwe grono hulaków.

Ogrom kary

8
Poprzysiągł Pan Bóg na swoje życie – wyrocznia Pana, Boga Zastępów:
Brzydzę się pychą Jakuba i nienawidzę jego pałaców, wydam więc [wrogom]
miasto i to, co się w nim znajduje.

9
I gdyby pozostało dziesięciu mężów w jednym domu –
i ci umrą;

10
niewielu pozostanie, by wynieść kości z domu,
i [gdy] zapyta tego, który pozostał w domu:
“Czy jest jeszcze ktoś z tobą?”
Odpowie: “Nie ma”, i doda:
“Milcz!”, bo nie będzie można wspominać imienia Pana.

11
Oto Pan rozkazał
i obrócony będzie wielki dom w ruiny,
a mały dom w rozsypkę.

12
Czy konie pędzą po skałach
albo czy tam się orze wołami,
że zamieniacie sprawiedliwość na truciznę,
a owoc prawości – na piołun?

13
Cieszycie się z Lo-Debar
i mówicie: “Czyż nie naszą siłą zdobyliśmy sobie Karnaim?”

14
Lecz oto Ja wzbudzę przeciwko wam, domu Izraela,
– wyrocznia Pana, Boga Zastępów –
naród, który was uciemięży
od Wejścia do Chamat aż do potoku Araby.

POPRZEDNI ROZDZIAŁ (Am 5) ALT="NA POCZĄTEK ROZDZIAŁU (Am 6)"/> NASTĘPNY ROZDZIAŁ (Am 7)
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

POWRÓT DO MENU
PISMO ŚWIĘTE

Zostaw wpis