Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Amosa (Am 7)

WIZJE PROROKA

Pierwsza wizja: szarańcza

1
To mi ukazał Pan Bóg:
oto tworzy szarańczę na początku odrastania potrawu,
a był to potraw po sianokosach królewskich;

2
i gdy ona zjadała doszczętnie trawę na ziemi, prosiłem:
“Panie Boże, przebacz,
jakże się ostoi Jakub? Przecież jest taki mały”.

3
Zmiłował się Pan nad nim:
“To się nie stanie” – rzekł Pan.

Druga wizja: susza

4
To mi ukazał Pan Bóg:
<Pan Bóg> powołał jako narzędzie sądu ogień
i strawił Wielką Otchłań,
i strawił dział Pański.

5
I prosiłem: “Panie Boże, przestań,
jakże się ostoi Jakub? Przecież jest taki mały”.

6
Zmiłował się Pan nad nim:
“Również i to się nie stanie” – mówi Pan Bóg.

Trzecia wizja: pion ołowiany

7
To mi ukazał:
oto Pan stoi na murze
i w ręku Jego pion ołowiany.

8
I zapytał mnie Pan:
“Co widzisz, Amosie?”
Odpowiedziałem: “Pion ołowiany”.
I rzekł Pan:
“Oto opuszczę pion pośrodku ludu mego, Izraela.
Już mu więcej nie przepuszczę.

9
Spustoszone będą wyżyny Izaaka
i świątynie Izraela będą zniszczone.
Wystąpię z mieczem przeciwko domowi Jeroboama”.

W sporze z Amazjaszem

10
Posłał Amazjasz, kapłan z Betel, do Jeroboama, króla izraelskiego,
aby mu powiedzieć: “Spiskuje przeciw tobie Amos pośród domu Izraela. Nie
może ziemia znieść wszystkich mów jego,
11
gdyż tak rzekł Amos: “Od miecza
umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi”".
12
I rzekł
Amazjasz do Amosa: “”Widzący”, idź, uciekaj sobie do ziemi Judy! I tam jedz
chleb, i tam prorokuj!
13
A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono
królewską świątynią i królewską budowlą”.
14
I odpowiedział Amos
Amazjaszowi: “Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż
jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory.
15
Od trzody bowiem wziął
mnie Pan i rzekł do mnie Pan: “Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!”

16
I teraz słuchaj słowa Pańskiego!
Tyś mówił:
“Nie prorokuj przeciwko Izraelowi
ani nie przepowiadaj przeciwko domowi Izaaka!”

17
Dlatego tak rzekł Pan:
“Żona twoja w mieście będzie nierządnicą.
Synowie zaś i córki twoje od miecza poginą.
Ziemię twoją sznurem podzielą.
Ty umrzesz na ziemi nieczystej,
a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony”".

Zostaw wpis