Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Amosa (Am 8)

Czwarta wizja: kosz owoców

1
To mi ukazał Pan Bóg:
oto kosz dojrzałych owoców.

2
I zapytał: “Co ty widzisz, Amosie?”
Odpowiedziałem: “Kosz dojrzałych owoców”.
Rzekł Pan do mnie:
“Dojrzał do kary lud mój izraelski.
Nie będę już dłużej go oszczędzał.

3
Tego dnia pieśni dworskie zamienią się w lamenty
– wyrocznia Pana Boga –
mnóstwo trupów,
na każdym miejscu rozrzucone, cisza!”

Przeciwko ciemiężycielom

4
Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego
i bezrolnego pozostawiacie bez pracy,

5
którzy mówicie: “Kiedyż minie nów księżyca,
byśmy mogli sprzedawać zboże?
Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz?
A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl
i wagę podstępnie fałszować.

6
Będziemy kupować biednego za srebro,
a ubogiego za parę sandałów
i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać”.

7
Przysiągł Pan na dumę Jakuba:
“Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków”.

8
Czyż z tego powodu ziemia nie zadrży
i czyż nie będą lamentować wszyscy jej mieszkańcy,
i nie wzbierze wszystko jak Nil,
wzburzy się i opadnie jak Nil w Egipcie?

Zapowiedź nadzwyczajnych kar

9
Owego dnia –
wyrocznia Pana Boga –
zajdzie słońce w południe
i w dzień świetlany zaciemnię ziemię.

10
Zamienię święta wasze w żałobę,
a wszystkie wasze pieśni w lamentacje;
nałożę na wszystkie biodra wory,
a na wszystkie głowy [sprowadzę] łysinę
i uczynię żałobę jak po jedynaku,
a dni ostatnie jakby dniem goryczy.

Głód słowa Bożego

11
Oto nadejdą dni –
wyrocznia Pana Boga –
gdy ześlę głód na ziemię,
nie głód chleba ani pragnienie wody,
lecz głód słuchania słów Pańskich.

12
Wtedy błąkać się będą od morza do morza,
z północy na wschód będą krążyli,
by znaleźć słowo Pańskie,
lecz go nie znajdą.

Nowa zapowiedź kary

13
W dzień ten pomdleją z pragnienia
piękne dziewice i młodzieńcy.

14
Ci, którzy przysięgają na winę Samarii
i mówią: “Na życie twego boga, Danie!;
na życie boga, Beer-Szebo!” –
upadną i już nie powstaną.

Zostaw wpis