Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Barucha (Ba 4)

1
Tą mądrością jest księga przykazań Boga
i Prawo trwające na wieki.
Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą.
Którzy je zaniedbują, pomrą.

2
Nawróć się, Jakubie, trzymaj się go,
chodź w blasku jego światła!

3
Nie dawaj chwały swojej obcemu
ani innemu narodowi twych przywilejów!

4
Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu,
że znamy to, co się Bogu podoba.

5
Bądź dobrej myśli, narodzie mój,
pamiątko Izraela!

6
Zostaliście zaprzedani poganom,
ale nie na zatracenie,
dlatego zostaliście wydani nieprzyjaciołom,
iż pobudziliście Boga do gniewu.

7
Rozgniewaliście bowiem Stworzyciela swego
ofiarami składanymi złym duchom, a nie Bogu.

8
Zapomnieliście o waszym Żywicielu,
Bogu wiekuistym,
zasmuciliście też Jerozolimę,
która was wychowała.

9
Widziała bowiem przychodzący na was gniew Boży
i rzekła:
“Słuchajcie, sąsiedzi Syjonu,
Bóg zasmucił mnie bardzo,

10
widzę bowiem niewolę moich synów i córek,
jaką im zesłał Przedwieczny.

11
Wyżywiłam ich z radością,
a odesłałam z płaczem i smutkiem.

12
Niech nikt się nie śmieje,
żem wdowa i opuszczona przez wielu.
Zostałam opuszczona z powodu grzechów dzieci moich,
ponieważ wyłamały się spod prawa Bożego.

13
Nie poznały słusznych rozporządzeń Twoich
ani nie kroczyły drogami przykazań Bożych,
ani nie weszły na ścieżki
wychowania w Twojej sprawiedliwości.

14
Przyjdźcie, sąsiedzi Syjonu!
Przypomnijcie sobie niewolę moich synów i córek,
jaką im zesłał Przedwieczny.

15
Sprowadził na nich naród z daleka,
naród bezczelny, obcego języka,
który nie uszanował starca
ani nie ulitował się nad dzieckiem.

16
Uprowadził umiłowanych Wdowy
i pozbawił córek Opuszczoną.

17
Ja zaś jak wam mogę pomóc?

18
Ten, który zesłał na was to zło,
wybawi was z rąk nieprzyjaciół.

19
Idźcie, dzieci, idźcie,
ja zaś sama i opuszczona zostać muszę.

20
Zdjęłam szatę pokoju,
a przyoblekłam się w wór mojej modlitwy
i wołać będę do Przedwiecznego w czasie dni moich.

21
Miejcie ufność, dzieci, wołajcie do Boga,
a wyrwie was z mocy,
z ręki nieprzyjaciół.

22
Ja zaś z ufnością oddałam Przedwiecznemu wybawienie wasze
i rozradował mię Święty miłosierdziem,
jakie okaże wam prędko Przedwieczny, wasz Zbawca.

23
Wysłałam was ze smutkiem i płaczem,
a Bóg odda mi was z radością i weselem na wieki.

24
Jak bowiem teraz sąsiedzi Syjonu widzieli wasze wygnanie,
tak oglądać będą wasze zbawienie, sprawione przez Boga,
które przyjdzie wam z wielką chwałą i okazałością Przedwiecznego.

25
Dzieci, cierpliwie znieście gniew,
jaki Bóg zesłał na was.
Prześladuje cię twój nieprzyjaciel,
ale wnet ujrzysz zagładę jego
i na karku jego staniesz.

26
Moje dzieci pieszczone szły drogami przykrymi,
zostały uprowadzone
jak stado zagrabione przez nieprzyjaciół.

27
Ufajcie, dzieci, wołajcie do Boga,
a Ten, który dopuścił to na was,
będzie pamiętał o was.

28
Jak bowiem błądząc myśleliście o odstąpieniu od Boga,
tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie Go dziesięciokrotnie.

29
Albowiem Ten, co zesłał na was to zło,
przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem waszym”.

30
Nie upadaj na duchu, Jeruzalem,
pocieszy cię Ten, który ci nadał imię.

31
Biada tym, którzy cię skrzywdzili
i cieszą się z twego nieszczęścia.

32
Biada tym miastom, którym służą twe dzieci,
biada temu, które przyjęło twych synów.

33
Jak bowiem cieszyło się twoim zniszczeniem
i radowało się twoim upadkiem,
tak będzie zasmucone własnym spustoszeniem.

34
Odbiorę mu radość z wielkiej liczby mieszkańców,
a pycha jego przemieni się w smutek.

35
Albowiem Przedwieczny ześle na nie ogień przez wiele dni
i długi czas złe duchy zamieszkiwać je będą.

36
Jerozolimo, spojrzyj na Wschód
i zobacz radość, która ci przychodzi od Pana.

37
Oto idą synowie twoi, których wysłałaś,
idą, zebrani ze wschodu i zachodu na słowo Świętego,
ciesząc się chwałą Boga.

Zostaw wpis