Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Barucha (Ba 6)

1
Z powodu grzechów, jakie popełniliście przeciw Bogu, będziecie uprowadzeni
do niewoli do Babilonu przez króla babilońskiego, Nabuchodonozora.
2
Gdy już
wejdziecie do Babilonu, pozostaniecie tam przez wiele lat, na długi czas, aż
do siedmiu pokoleń. Potem wyprowadzę was stamtąd w pokoju.
3
Oto ujrzycie w
Babilonie niesionych na ramionach bogów ze srebra, złota i drzewa, którzy
strach wzbudzać będą w poganach.
4
Uważajcie więc, byście się nie upodobnili
do cudzoziemców i by was nie ogarnęła bojaźń przed tymi bogami.

5
Kiedy zobaczycie tłum, który idąc przed i za nimi cześć oddawać im
będzie, powiedzcie sobie w myśli: Tobie należy się cześć, o Panie!
6
Mój
bowiem anioł jest z wami i on sam szukać będzie dusz waszych.
7
Rzemieślnik
wygładził język tych bogów, sami zaś, pozłoceni i posrebrzeni, są oszustwem
i nie mogą mówić.

8
Jak pannie, która kocha się w strojach, oni robią wieńce na głowy
swoich bogów.
9
Zdarza się, że kapłani kradną złoto i srebro swoim bogom i
obracają na własne potrzeby, dają je też nierządnicom spod dachu.
10

Ubierają w szaty, jak ludzi, bogów srebrnych, złotych i drewnianych, którzy
nie mogą obronić się przed rdzą i robakami.
11
Gdy przywdziewają ich w
szkarłatne szaty, ścierają z ich twarzy kurz świątyni, który w wielkiej
obfitości na nich osiada.
12
Ten trzyma berło, jakby jaki rządca kraju, ale
nie może zabić, jeśliby kto przeciw niemu wykroczył.
13
Ów trzyma w prawicy
miecz i siekierę, ale nie obroni siebie w czasie wojny ani przed
złodziejami.
14
Stąd jasną jest rzeczą, że nie są bogami; więc się ich nie
bójcie!

15
Jak naczynie stłuczone staje się dla człowieka niepożyteczne, tak się
rzecz ma z ich bogami, umieszczonymi w świątyniach.
16
Oczy mają pełne
kurzu, unoszącego się spod nóg chodzących.
17
Jak ten, co obraził króla,
wokół ma zamknięte dziedzińce, jako skazany na śmierć, tak kapłani
obwarowują ich świątynie drzwiami, zamkami i zasuwami, aby nie byli
ograbieni przez złodziei.
18
Światła zapalają i to w większej liczbie niż
dla siebie, a żadnego z nich ci bogowie ujrzeć nie mogą.
19
Są oni jak belka
w domu: wnętrze ich, jak powiadają, jest stoczone, bo robactwo, wychodzące z
ziemi, pożera ich wraz z ubiorem, a oni tego nie czują.
20
Oblicze mają
czarne od dymu unoszącego się ze świątyni.
21
Na ciała i głowy ich zlatują
nietoperze, jaskółki i inne ptaki, i koty po nich łażą.
22
Stąd poznajecie,
że nie są bogami, dlatego się ich nie bójcie.

23
Złoto, którym dla ozdoby są pokryci, nie będzie błyszczeć, jeśli ktoś
śniedzi z niego nie zetrze. Ani nie czuli oni, kiedy ich odlano.
24
I
chociażby byli kupieni nie wiedzieć za jak wielką cenę, nie ma w nich ducha.

25
Ponieważ nie mają nóg, na ramionach muszą być noszeni, pokazując w ten
sposób ludziom swą nicość. Muszą się też czuć zawstydzeni ich czciciele tym,
że gdy któryś z nich przypadkiem upadnie, to go sami podnoszą.
26
Jeżeli zaś
ktoś go prosto postawi, nie może poruszyć się sam, a jeżeli będzie
nachylony, prosto nie stanie. Dlatego jak przed zmarłymi stawia się im dary.

27
Kapłani ofiary bogom składane sprzedają na własne potrzeby, podobnie ich
żony marynują dla siebie mięso z ofiar, a nie dają z nich ani biednemu ani
choremu.

Kobiety ich w okresie słabości miesięcznej oraz po połogu dotykają
ofiar.
28
Stąd wiecie, że nie są bogami, i nie bójcie się ich.
29
Jakżeż ich
nazwać bogami? Przecież kobiety składają ofiary bogom srebrnym, złotym i
drewnianym.
30
Kapłani siedzą w świątyniach, mając płaszcze rozdarte, brody
i czaszki ogolone, głowy nieprzykryte.
31
Ryczą i krzyczą przed bogami
swymi, jak to niektórzy czynią na stypie pogrzebowej.
32
Kapłani biorą
ubiory bogów i przyodziewają nimi swoje żony i dzieci.
33
A jeśli im kto co
dobrego zrobi albo co złego, nie mają możności za to odpłacić. Nie mogą też
króla ustanowić ani złożyć go z tronu.
34
Nie mogą też dać ani bogactw, ani
miedziaków. Jeśliby kto jaki ślub złożył, a nie dotrzymał go, nie będą tego
dochodzić.
35
Nie wyrwą człowieka ze śmierci ani też nie wybawią słabego z
ręki mocnego.
36
Niewidomemu wzroku nie przywrócą ani nie pomogą
uciśnionemu.
37
Nad wdową się nie ulitują ani też nie będą dobrodziejami
sierot.
38
Bogowie drewniani, pozłoceni i posrebrzeni mogą być przyrównani
do kamieni wziętych z gór, a tych, którzy im cześć oddają, spotka hańba.

39
Jakżeż więc można myśleć o nich, że są bogami, albo ich tak nazywać?

40
Owszem, sami Chaldejczycy ich znieważają: gdy zobaczą jakiegoś niemego,
który nie może mówić, przynoszą Bela, prosząc go, by go obdarzył mową, jakby
on mógł ich usłyszeć.
41
A nie mogą pojąć, że takich bogów należy porzucić:
do tego stopnia rozumu nie mają.
42
Kobiety opasane sznurami siedzą przy
drogach, palą otręby, jakby kadzidło.
43
Skoro którejś z nich udało się
oddać któremu z przechodzących, to ta natrząsa się z sąsiadki, że nie była
tak zaszczycona jak ona i że jej sznur nie został przerwany.
44
Wszystko, co
się dla nich czyni, jest oszustwem. Jakże więc można sądzić lub mówić, że to
są bogowie?
45
Rzemieślnicy i złotnicy zrobili ich – niczym innym nie są,
tylko tym, czym oni chcieli, aby byli.
46
Sami rzemieślnicy nie osiągnęli
długiego wieku, w jakiż więc sposób ich wytwory mają być bogami?
47

Pozostawili więc swym potomkom hańbę i oszustwo.
48
Kiedy przyjdzie czas
wojny i klęski, wówczas kapłani naradzają się, gdzie ukryć się wraz z nimi.

49
Jakże więc nie pojąć tego, że nie są bogami ci, którzy nie mogą zachować
siebie od wojny i klęsk?
50
Dlatego niech będzie wiadomo, że rzeczy
drewniane, pozłacane i posrebrzane są oszustwem. Wszystkie narody i wszyscy
królowie niech wiedzą, że nie są one bogami, ale dziełem rąk ludzkich i
żadnego działania Bożego w nich nie ma.
51
Któż więc nie pozna, że nie są
bogami?
52
Żadnego króla nad krajem nie postawią ani deszczu nie ześlą
ludziom.
53
Spraw ich nie rozsądzą ani nie uwolnią skrzywdzonego, są jakby
wrony między niebem a ziemią.
54
Kiedy pożar wybuchnie w świątyni bogów
drewnianych, pozłacanych i posrebrzanych, kapłani ich uciekają i ocalają
się, a oni sami jak belki w środku [pozostają] i palą się.
55
Nie mogą się
oprzeć ani królowi, ani nieprzyjacielowi.
56
Jakże więc może się komu wydać
albo może kto myśleć, że są bogami?
57
Bogowie drewniani, posrebrzani i
pozłacani ani przed złodziejami, ani przed rozbójnikami nie mogą się
obronić, którzy jako silniejsi od nich zabierają im złoto, srebro i ubranie,
co jest na nich, i odchodzą, a oni nie mogą obronić siebie.
58
Dlatego
lepiej jest być królem, który może pokazać swe męstwo, albo pożytecznym w
domu naczyniem, którym posługuje się właściciel, niż tymi fałszywymi bogami;
albo bramą domu, która ochrania wszystko, co jest w nim, niż tymi fałszywymi
bogami; albo kolumną drewnianą w pałacu królewskim, niż tymi fałszywymi
bogami.

59
Słońce, księżyc i gwiazdy, które świecą i otrzymały zadanie, by były
pożyteczne, są chętnie posłuszne.
60
Podobnie i błyskawica, kiedy zabłyśnie,
jest piękna dla wzroku. Dlatego też i wiatr wieje w każdym miejscu.
61

Podobnie i chmury, kiedy otrzymają od Boga polecenie, by przelatywać nad
całą ziemią, wykonują nakaz; także i piorun z wysoka zesłany, aby niszczyć
góry i lasy, wykonuje polecenie.
62
A ci ani wyglądem, ani siłą, nie dadzą
się [z nimi] porównać.
63
Stąd wcale nie należy mniemać, że są oni bogami,
ani ich tak nazywać, nie mogą bowiem ani karać, ani dobrze czynić ludziom.

64
Gdy więc wiecie, że nie są bogami, nie bójcie się ich!

65
Nie złorzeczą oni ani nie błogosławią królom.
66
Poganom znaków na
niebie nie ukażą, nie błyszczą jak słońce ani nie świecą jak księżyc.
67

Zwierzęta są od nich mocniejsze, mogą bowiem uciec do kryjówki i tak pomóc
sobie.
68
W żaden sposób nie stwierdziliśmy, że są bogami, dlatego się ich
nie bójcie!

69
Jak straszydło na grządce ogórkowej, które niczego nie strzeże, tacy
są ich bogowie drewniani, pozłacani i posrebrzani.
70
Podobnie można
przyrównać ich bogów drewnianych, pozłacanych i posrebrzanych do krzaka
cierniowego w ogrodzie, na którym siada każdy ptak, albo do trupa
porzuconego w ciemnościach.
71
Z purpury i bisiorów, które na nich butwieją,
poznajecie, że nie są bogami.

Na koniec oni sami będą stoczeni [przez robactwo] i staną się
przedmiotem hańby w kraju.
72
Przeto lepszy jest człowiek sprawiedliwy,
który nie posiada bożków, będzie bowiem daleko od hańby.

Zostaw wpis