Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Daniela (Dn 7)

WIZJE DANIELA

Wizja czterech bestii

1
W pierwszym roku [panowania] króla babilońskiego Baltazara miał Daniel sen
i zaniepokoiły go widziadła jego głowy na jego łożu. Następnie spisał on sen
o następującej treści
2
Daniel więc powiedział: “Ujrzałem swoją wizję w
nocy. Oto cztery wichry nieba wzburzyły wielkie morze.
3
Cztery ogromne
bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej.
4
Pierwsza podobna
była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją
zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając
jej ludzkie serce.
5
A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do
niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między
zębami. Mówiono do niej: “Podnieś się! Pożeraj wiele mięsa!”
6
Potem
patrzałem, a oto inna [bestia] podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie
cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery głowy; jej to powierzono
władzę.
7
Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych widzeniach: a oto czwarta
bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z
żelaza <i miedziane pazury>; pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co
pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć
rogów.
8
Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi
i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy
podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy.

Wizja Syna Człowieczego

9
Patrzałem,
aż postawiono trony,
a Przedwieczny zajął miejsce.
Szata Jego była biała jak śnieg,
a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny.
Tron Jego był z ognistych płomieni,
jego koła – płonący ogień.

10
Strumień ognia się rozlewał
i wypływał od Niego.
Tysiąc tysięcy służyło Mu,
a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy
stało przed Nim.
Sąd zasiadł
i otwarto księgi.

11
Z powodu gwaru wielkich słów, jakie wypowiadał róg, patrzałem, aż
zabito bestię; ciało jej uległo zniszczeniu i wydano je na spalenie.
12

Także innym bestiom odebrano władzę, ale ustalono okres trwania ich życia co
do czasu i godziny.
13
Patrzałem w nocnych widzeniach:

a oto na obłokach nieba przybywa
jakby Syn Człowieczy.
Podchodzi do Przedwiecznego
i wprowadzają Go przed Niego.

14
Powierzono Mu panowanie,
chwałę i władzę królewską,
a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki.
Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem,
które nie przeminie,
a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Cztery królestwa

15
Ja, Daniel, popadłem z tego powodu w niepokój ducha, a widzenia mojej
głowy przeraziły mnie.
16
Zbliżyłem się do jednego ze stojących i zapytałem
o właściwe znaczenie tego wszystkiego. On zaś odpowiedział i wyjaśnił
znaczenie rzeczy.
17
“Te wielkie bestie w liczbie czterech – to czterech
królów, którzy powstaną z ziemi.
18
Królestwo jednak otrzymają święci
Najwyższego, i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków”.
19

Potem chciałem się upewnić co do czwartej bestii, odmiennej od pozostałych i
nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury, a pożerała,
kruszyła i deptała nogami resztę;
20
oraz co do dziesięciu rogów na jej
głowie, i co do innego, przed którym, gdy wyrósł, upadły trzy tamte. Róg ten
miał oczy i usta, wypowiadające wielkie rzeczy, i wydawał się większy od
swoich towarzyszy.
21
Patrzałem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi, i
zwyciężał ich,
22
aż przybył Przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano
świętym Najwyższego, i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo.
23

Powiedział tak:
“Czwarta bestia –
to czwarte królestwo, które będzie na ziemi,
różne od wszystkich królestw;
pochłonie ono całą ziemię,
podepce ją i zetrze.

24
Dziesięć zaś rogów –
z tego królestwa powstanie dziesięciu królów,
po nich zaś inny powstanie,
odmienny od poprzednich,
i obali trzech królów.

25
Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu
i wytracał świętych Najwyższego,
będzie zamierzał zmienić
czasy i Prawo,
a [święci] będą wydani w jego ręce
aż do czasu, czasów i połowy czasu.

26
Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę,
by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie.

27
A panowanie i władzę,
i wielkość królestw
pod całym niebem
otrzyma lud święty Najwyższego.
Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem;
będą Mu służyły wszystkie moce
i będą Mu uległe”.

28
Dotąd opis zdarzenia. Moje myśli przeraziły bardzo mnie, Daniela;
zmieniłem się na twarzy, lecz zachowałem wydarzenie w sercu.

Zostaw wpis