Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Daniela (Dn 8)

Wizja barana i kozła

1
W trzecim roku panowania króla Baltazara miałem widzenie, ja, Daniel, po
tym, co ujrzałem poprzednio.
2
Gdy patrzałem podczas widzenia, zobaczyłem
siebie w Suzie, w warowni, która leży w kraju Elam. Patrzałem w widzeniu i
znalazłem się nad rzeką Ulaj.
3
Podniosłem oczy i spojrzałem, a oto jeden
baran stał nad rzeką; miał on dwa rogi, obydwa wysokie, jeden wyższy niż
drugi, a wyższy wyrósł później.
4
Ujrzałem barana bodącego [rogami] ku
zachodowi, północy i południu. Żadne ze zwierząt nie mogło mu sprostać ani
nikt nie mógł uwolnić się z jego mocy. On zaś czynił, co chciał, i stawał
się wielki.

5
Ja zaś patrzałem uważnie i oto od zachodu szedł kozioł po całej
powierzchni ziemi, nie dotykając jej. Kozioł ten miał okazały róg między
oczami.
6
Podszedł on aż do barana o dwóch rogach, którego widziałem stojąc
nad rzeką, i rzucił się na niego z całą swą złością.
7
Zobaczyłem, jak on
zbliżywszy się do barana rozzłościł się na niego, i uderzył barana, i złamał
oba jego rogi. Baran nie miał siły, by mu stawić czoła. Powalił więc on go
na ziemię i podeptał nogami, a nie było nikogo, kto by wyrwał barana z jego
mocy.
8
Kozioł urósł niezmiernie, ale gdy był w pełni sił, wielki róg uległ
złamaniu, a na jego miejscu wyrosły cztery inne – ku czterem stronom
świata.
9
Z jednego z nich wyrósł inny, mały róg, i wzrastał nadmiernie ku
południowi, ku wschodowi i ku wspaniałemu krajowi.
10
Wzniósł się on aż do
wojska niebieskiego i strącił na ziemię część wojska oraz gwiazd i podeptał
je.
11
Wielkością dosięgał on niemal Władcy wojska, odjął Mu wieczną
ofiarę, obalił miejsce Jego przybytku
12
i Jego wojsko. Jako codzienną
ofiarę składał występek i prawdę rzucił na ziemię; działał zaś skutecznie.

13
I usłyszałem, że gdy jeden ze świętych mówił, a drugi święty zapytał
tego, który mówił: “Jak długo [potrwa] widzenie: wieczna ofiara, zgubna
nieprawość, przybytek i podeptane zastępy?”
14
On zaś powiedział do niego:
“Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie
świątynia odzyska swoje prawa”.

Wyjaśnienie wizji

15
Gdy ja, Daniel, oglądałem widzenie i roztrząsałem jego znaczenie, oto
stanął przede mną ktoś o wyglądzie mężczyzny,
16
i usłyszałem głos ludzki
nad [rzeką] Ulaj, który wołał tymi słowami: “Gabrielu, wyjaśnij mu
widzenie!”
17
Podszedł więc on do miejsca, gdzie stałem, a gdy przybył,
przeraziłem się i padłem na twarz. I powiedział do mnie: “Wiedz, człowieku,
że widzenie odnosi się do czasów ostatecznych”.
18
Gdy on ze mną rozmawiał,
padłem oszołomiony twarzą ku ziemi, wtedy dotknął mnie, postawił mnie na
nogi
19
i powiedział: “Oto oznajmię ci, co ma nastąpić przy końcu gniewu, bo
widzenie dotyczy końca czasów.
20
Baran, którego widziałeś z dwoma rogami,
[oznacza] królów Medów i Persów.
21
Kozioł zaś – króla Jawanu, a wielki róg
między jego oczami – pierwszego króla.
22
Róg zaś, który uległ złamaniu, i
cztery rogi, co wyrosły na jego miejsce, to cztery królestwa, które powstaną
z jego narodu, będą jednak pozbawione jego mocy.

23
A przy końcu ich panowania,
gdy występni dopełnią swej miary,
powstanie król o okrutnym obliczu,
zdolny rozumieć rzeczy tajemne.

24
Jego moc będzie potężna,
ale nie dzięki własnej sile.
Będzie zamierzał rzeczy dziwne
i dozna powodzenia w swych poczynaniach;
obróci wniwecz potężnych
i naród świętych.

25
Przy jego przebiegłości
i knowanie będzie skuteczne
w jego ręku.
Stanie się on wyniosłym w sercu
i niespodzianie zgotuje zagładę wielu.
Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu,
lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony.

26
Widzenie zaś o wieczorach i rankach,
jakie opowiedziano tobie, jest prawdziwe.
Ty jednak widzenie okryj milczeniem,
bo dotyczy ono dni odległych”.

27
Wtedy mnie, Daniela, ogarnęła niemoc i chorowałem przez [wiele] dni.
Następnie wstałem i załatwiałem sprawy królewskie; byłem jednak poruszony
widzeniem, gdyż nie mogłem go zrozumieć.

Zostaw wpis