Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Estery (Est 1)

Prolog: Sen i spisek

1a
W drugim roku panowania wielkiego króla Artakserksesa, pierwszego Nisan,
miał sen Mardocheusz, syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza z pokolenia
Beniamina,
1b
Żyd, mieszkający w mieście Suzie, mąż wybitny, pełniący służbę
na królewskim dworze.
1c
Był on z liczby jeńców, których uprowadził
Nabuchodonozor, król babiloński, razem z Jechoniaszem, królem judzkim.
1d
A sen jego był taki: Oto [słychać było] krzyki i wrzawę, grzmoty, trzęsienie i
zamieszanie na ziemi.
1e
I oto dwa smoki wielkie przyszły i stanęły gotowe
do walki ze sobą i rozległ się ich ryk ogromny.
1f
I na ten ryk ich
przygotował się cały naród do walki, aby zwalczyć naród sprawiedliwych.
1g
A oto [nastał] dzień ciemności i mroku, ucisku i udręczenia, nieszczęścia i
zamieszania wielkiego na ziemi.
1h
I wzburzył się cały naród sprawiedliwy,
lękający się swego nieszczęścia i gotowy był na zagładę.
1i
I wołał do Boga.
I na skutek tego wołania wyłoniła się jakby z małego źródła wielka rzeka,
wiele wody.
1k
I zaświeciła światłość i słońce, a poniżeni zostali
wywyższeni, i pochłonęli potężnych.
1l
I zbudziwszy się Mardocheusz po owym
widzeniu sennym, aż do nocy rozważał je w sercu swoim i wszelkimi sposobami
chciał poznać to, co Bóg zamierzał uczynić.

1m
A gdy Mardocheusz odpoczywał na dziedzińcu z Gabatą i Tarrą, dwoma
eunuchami króla strzegącymi dziedzińca,
1n
posłyszał ich rozmowy i odkrył
ich knowania. Przekonał się, że byli gotowi podnieść rękę na króla
Artakserksesa, i doniósł o nich królowi.
1o
Król przeprowadził śledztwo
przeciw tym dwom eunuchom, a gdy przyznali się do winy, odprowadzono ich na
śmierć.
1p
Król zaś opisał te wydarzenia na pamiątkę, ale i Mardocheusz też
napisał o tych sprawach.
1q
I powierzył król Mardocheuszowi służbę na
dziedzińcu [królewskim], i obdarzył go za to podarunkami.
1r
Lecz Haman,
syn Hammedaty, Bugajczyk, miał względy u króla i starał się zaszkodzić
Mardocheuszowi i ludowi jego z zemsty za tamtych dwóch eunuchów królewskich.

Zostaw wpis