Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Estery (Est 2)

Estera – królową

1
Po tych wypadkach, gdy minął gniew króla Aswerusa, przypomniał on sobie
Waszti, to, co ona uczyniła, oraz postanowienie w jej sprawie.
2
I
powiedzieli dworzanie króla, którzy straż przy nim pełnili: “Niech poszukają
królowi młodych dziewic o pięknym wyglądzie
3
i niech zamianuje król
urzędników we wszystkich państwach królestwa swego, i niech zgromadzą
wszystkie młode dziewice o pięknym wyglądzie na zamek w Suzie, do domu
kobiet, pod opiekę Hegaja, eunucha królewskiego, stróża żon, i niech on da
im kosmetyki!
4
Ta dziewczyna, która się spodoba królowi, będzie królową w
miejsce Waszti”. I spodobała się ta mowa królowi, i postąpił zgodnie z nią.

5
A był na zamku w Suzie mąż imieniem Mardocheusz, syn Jaira, syna
Szimejego, syna Kisza, człowiek z pokolenia Beniamina.
6
Ten został zabrany
z Jerozolimy w czasie uprowadzenia razem z Jechoniaszem, królem judzkim,
którego wziął do niewoli Nabuchodonozor, król babiloński.
7
A był on
opiekunem Hadassy, to jest Estery, córki stryja swego, bo nie miała ona
ojca ani matki. Była to panna o pięknej postaci i miłym wyglądzie; a gdy
umarli jej ojciec i matka, przyjął ją Mardocheusz za córkę.
8
Gdy rozeszła
się wieść o poleceniu królewskim i jego rozkazie i gdy zgromadzono wiele
dziewcząt na zamku w Suzie pod opieką Hegaja, wzięta też została Estera do
domu króla pod opiekę Hegaja, stróża żon.
9
Dziewczyna mu się spodobała i
pozyskała sobie jego życzliwość. Udał się do niej z kosmetykami i z [należną
jej] częścią [utrzymania]. Dał jej też siedem dziewcząt z domu króla za
towarzyszki i przeniósł ją i jej dziewczęta do lepszego miejsca w domu
kobiet.
10
A nie ujawniła Estera swego narodu i pochodzenia, ponieważ
Mardocheusz rozkazał jej, aby nic nie mówiła.
11
Mardocheusz zaś przechadzał
się codziennie na wprost przedsionka domu kobiet, aby dowiadywać się o
zdrowie Estery i co się z nią dzieje.
12
A gdy przychodziła kolej na każdą
dziewczynę, aby pójść do króla Aswerusa, pod koniec jej pobytu, wedle prawa
kobiet, to jest po dwunastu miesiącach – ponieważ wtedy dni ich namaszczenia
kończyły się, sześć miesięcy olejkiem mirrowym, a sześć miesięcy balsamami i
kosmetykami kobiecymi -
13
wtedy dopiero dziewczyna szła do króla. Wszystko,
czego zażądała, dawano jej, aby mogła to wziąć ze sobą do domu króla.
14

Wieczorem szła, a rano wracała do drugiego domu kobiet pod opiekę
Szaaszgaza, eunucha królewskiego, stróża nałożnic. Nie przychodziła ona już
do króla, chyba że król jej zapragnął i wezwał ją imiennie.
15
A gdy na
Esterę, córkę Abichaila, stryja Mardocheusza, który wziął ją za córkę,
przyszła kolej, aby poszła do króla, nie żądała niczego, jak tylko tego, co
polecił Hegaj, eunuch królewski, stróż żon. Estera pozyskała sobie
życzliwość wszystkich, którzy na nią patrzeli.
16
Zabrano więc Esterę do
króla Aswerusa, do jego pałacu królewskiego, w dziesiątym miesiącu, to jest
w miesiącu Tebet, w siódmym roku jego królowania.
17
I umiłował król Esterę
nad wszystkie [inne] kobiety. Pozyskała sobie u niego życzliwość i względy
nad wszystkie [inne] dziewice, i włożył na jej głowę koronę królewską, i
uczynił ją królową w miejsce Waszti.
18
Wydał [także] król wielką ucztę dla
wszystkich swoich książąt i sług swoich, ucztę Estery, a państwa uwolnił od
podatków i dał im dary z hojnością królewską.
19
<A gdy zgromadzono
dziewczęta po raz drugi> i Mardocheusz siedział w Bramie Królewskiej,
20

Estera nie powiedziała o swoim pochodzeniu i o narodzie, tak jak to polecił
jej Mardocheusz. Estera uczyniła zgodnie z poleceniem Mardocheusza, tak
jakby była jeszcze pod jego opieką.
21
Mardocheusz w tych dniach był przy
Bramie Królewskiej. A niezadowoleni dwaj eunuchowie królewscy, Bigtan i
Teresz, spomiędzy “stróżów progu”, szukali sposobności, aby podnieść rękę na
króla Aswerusa.
22
I doszła wiadomość o sprawie tej do Mardocheusza, i
powiedział o tym królowej Esterze, a Estera oznajmiła królowi w imieniu
Mardocheusza.
23
Tak została wyśledzona sprawa i odkryta, i powieszono obu
na drzewie, i zapisano to w księdze kronik w obecności króla.

Zostaw wpis