Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Estery (Est 6)

Pierwszy zawód Hamana i wywyższenie Mardocheusza

1
A tej nocy odbiegł sen króla i polecił, aby przyniesiono księgę pamiątkową
kronik i odczytano ją przed królem.
2
Tam znaleziono to, co powiedział
Mardocheusz o Bigtanie i Tereszu, dwóch eunuchach królewskich spomiędzy
“stróżów progu”, którzy usiłowali podnieść rękę na króla Aswerusa.
3
I rzekł
król: “Co uczyniono, aby uczcić i wsławić za to Mardocheusza?” I
odpowiedzieli królowi dworzanie, którzy mu usługiwali: “Nie uczyniono dla
niego zupełnie nic”.
4
Na to rzekł król: “Kto jest na dziedzińcu?” A na
zewnętrzny dziedziniec pałacu królewskiego przyszedł Haman, aby zapytać
króla, czy może powiesić Mardocheusza na drzewie, które przygotował dla
niego.
5
I powiedzieli słudzy króla do niego: “Oto Haman stoi na
dziedzińcu”. I rzekł król: “Niech wejdzie!”
6
I przyszedł Haman, a król
rzekł do niego: “Co należy uczynić mężowi, którego król chce uczcić?” A
mówił Haman sam do siebie: Komuż by król chciał oddać większą część niż
mnie?
7
I powiedział Haman królowi: “Dla męża, którego król chce uczcić,
8

niech przyniosą szatę królewską, w którą król się ubiera, i konia, na którym
jeździ król, i niech mu włożą na głowę koronę królestwa.
9
Podając zaś szaty
i konia do rąk jednego spośród najznakomitszych książąt króla, niech ubiorą
męża, którego król chce uczcić, i niech go obwożą na koniu po placu
miejskim, i niech wołają przed nim: “Oto, co uczyniono mężowi, którego król
chce uczcić!”"
10
I rzekł król do Hamana: “Szybko weź szatę i konia i, jak
powiedziałeś, tak uczyń Żydowi Mardocheuszowi, który siedzi w Bramie
Królewskiej. Niczego nie opuść z tego wszystkiego, co powiedziałeś!”
11

Wziął więc Haman szatę i konia i ubrał Mardocheusza, i obwoził go po placu
miejskim, i wołał przed nim: “Oto, co czyni się mężowi, którego król chce
uczcić”.

12
Potem powrócił Mardocheusz do Bramy Królewskiej, a Haman pospieszył
do domu swego smutny, z zakrytą głową.
13
I opowiedział Haman żonie swojej,
Zeresz, i wszystkim przyjaciołom swoim wszystko, co go spotkało. I
odpowiedzieli mu przyjaciele jego i żona jego, Zeresz: “Jeżeli Mardocheusz
jest z narodu żydowskiego, a ty zacząłeś przed nim upadać, to nie przemożesz
go, raczej całkiem upadniesz”.
14
A gdy oni jeszcze z nim rozmawiali, szybko
przyszli eunuchowie królewscy i przynaglali Hamana, aby szedł na ucztę,
którą wydała Estera.

Zostaw wpis