Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezdrasza (Ezd 1)

WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA

Dekret Cyrusa. Szeszbassar

1
Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha
Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku [jego panowania], tak iż obwieścił
on, również na piśmie, w całym państwie swoim, co następuje:
2
“Tak mówi
Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi
rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie w Judzie.
3
Jeśli z całego ludu Jego
jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie
do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom Pana, Boga izraelskiego – ten to
Bóg, który jest w Jerozolimie.
4
A co do każdego z pozostających jeszcze
przy życiu – to współmieszkańcy wszystkich miejscowości, gdzie taki
przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem, sprzętem i bydłem – oprócz darów
dobrowolnych dla domu Bożego w Jerozolimie”.

5
Zatem naczelnicy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, słowem
każdy, którego ducha Bóg pobudził, wybrali się w drogę, aby zbudować dom
Pański w Jerozolimie.
6
A wszyscy ich sąsiedzi poparli ich wszystkim:
srebrem, złotem, sprzętem, bydłem i kosztownościami – oprócz wszystkich
darów dobrowolnych.
7
A król Cyrus wydał sprzęty domu Pańskiego, które
Nabuchodonozor zabrał z Jerozolimy i złożył w domu swego boga.
8
I wydał je
Cyrus, król perski, skarbnikowi Mitredatowi, który przekazał je
Szeszbassarowi, księciu judzkiemu.
9
A oto liczba tych sprzętów: czasz
złotych – trzydzieści, czasz srebrnych – może tysiąc dwadzieścia dziewięć,

10
pucharów złotych – trzydzieści, pucharów srebrnych – około czterystu
dziesięciu, innych sprzętów – tysiąc;
11
wszystkich sprzętów złotych i
srebrnych – pięć tysięcy czterysta. To wszystko przyniósł Szeszbassar, gdy
przyprowadził wygnańców z Babilonii do Jerozolimy.

Zostaw wpis